LOUNAIS-SUOMEN ALUEMESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE
Voimassa 19.1.2023 alkaen 

YLEISTÄ
Aluemestaruuskilpailuissa noudatetaan SAL:n sääntöjä. Aluejaosto nimeää vuosittain AM-kilpailujen järjestäjät ja antaa suositukset osallistumismaksuista.

Aluejaoston on laatinut useamman vuoden suunnitelman aluemestaruuskilpailujen järjestämiseksi. Suunnitelma on nähtävissä SAL:n Lounais-Suomen alueen verkkosivuilla. Laukausmäärät ovat eri lajeissa samat kuin SM-kilpailuissa. Kilpailuajankohta pyritään ensisijaisesti järjestämään ilma-aseiden osalta helmikuun toisena viikonloppuna, 25 ja 50m pistoolin sekä 50m kiväärin osalta syyskuun ensimmäisenä viikonvaihteena. Haulikon, practicalin, mustaruudin, silhuetin ja 300m:n kiväärilajien osalta voivat myös muut ajankohdat tulla kysymykseen.

KILPAILUKUTSUT
SAL:n uusien www-sivujen myötä myös kilpailujen järjestämislupahakemusmenettely on muuttunut. Seurat täyttävät sähköisen kilpailulupahakemuksen SAL:n verkkosivuilta. Hakemuksen hyväksymisen jälkeen kilpailu on näkyvillä liiton ja alueen www-sivuilla. Tämän jälkeen seurakäyttäjä täydentää kilpailuilmoitusta ”klikkaamalla” sen avoimeksi ja lisää sinne kilpailukutsun ja muut tarvittavat tiedot.

Kilpailukutsut on julkaistava alueen www-sivuilla ja lähetettävä kaikille alueen jäsenseuroille viimeistään 30 vuorokautta ennen kilpailuja.

Kilpailukutsussa on mainittava ainakin seuraavat asiat:

 • kilpailujen pitoaika ja – paikka
 • kilpailujen aikataulu
 • osallistumismaksut henkilökohtaiseen ja joukkuekilpailuun
 • ilmoittautumisohjeet
 • paikkakunnan ja kilpailupaikan erityistiedot ja opastusohjeet
 • yhteystiedot henkilöistä, jotka vastaavat tiedusteluihin ja

ERÄLUETTELOT
Eräluetteloiden laadinnassa on otettava huomioon lajikohtaiset säännöt ampumapaikkojen jaossa ja ampumajärjestyksessä.

Eräluettelon (pl. haulikko) on oltava nähtävillä järjestäjän internetsivuilla viimeistään seitsemän päivää ennen kilpailuja.

TULOSPALVELU
Kilpailun päätyttyä seurakäyttäjä kirjaa tulokset ”klikkaamalla” kilpailuilmoituksen avoimeksi ja lisää sinne tulokset. Lisäksi tulokset on kirjattava KITI-ohjelmaan sekä lähetettävä Lounais-Suomen aluejaostolle lounaissuomen.aluejaosto2018@gmail.com
Tulosluettelon on oltava SAL:n lajisääntöjen mukainen (otsikko, kilpailujen nimi, päivämäärät, kilpailupaikka ja järjestänyt seura).

OSALLISTUMISOIKEUS
Edellytyksenä kilpailijan ja seurojen osallistumiseen ovat:
–          SAL:n alueen jäsenseuran jäsenyys ja
–          voimassa oleva kilpailulisenssi

ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUUN
Ilmoittautumiset tehdään kilpailukutsun mukaisesti henkilökohtaiseen kilpailuun ja joukkuekilpailuun. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista, mikäli kilpailujen järjestäjä hyväksyy ilmoittautumisen. Järjestäjällä on oikeus hyväksyä joukkuekilpailuun jälki-ilmoittautuneita joukkueita. 

KILPAILUOHJELMA JA PALKINNOT
Kilpailulajit ja laukausmäärät ovat SAL:n sääntöjen mukaiset. Mahdollisista lisälajeista ja muutoksista aluejaosto päättää erikseen. HUOM! 1.5.2019 alkaen sarjoissa Y70, Y75 ja Y80 asentokilpailuissa ammutaan 2×30 ls. Mikäli em. sarjojen urheilija haluaa ampua 3×20 ls, pitää hänen osallistua sarjaan M60 tai nuorempaan sarjaan. Henkilökohtaisessa kilpailussa jaetaan mitalit kolmelle parhaalle. Aikuisten ja ikäsarjojen joukkuekilpailussa jaetaan mitalit vain voittajajoukkueen jäsenille sekä voittaneelle seuralle kunniakirja. Nuorten sarjojen joukkuekilpailuissa jaetaan mitalit kolmelle parhaalle joukkueelle ja seuroille kunniakirjat. Tukisarjoissa jaetaan kolmelle parhaalle aluemestaruuskilpailujen mitalit ja neljännestä sijasta eteenpäin järjestävän seuran hankkima muu mitali tai kunniapalkinto. Kultahippusarjoissa järjestetään myös joukkuekilpailut vuodesta 2022 alkaen.

Mitalit tilataan veloituksetta (pois lukien mahdollinen postitusmaksu tai matkahuollon rahtimaksu) Juhani Forsmanilta puh. 050 5692 524 tai s-postilla juhani.f@gmail.com
HUOM! Mitalit tulee tilata hyvissä ajoin (n. kaksi viikkoa) ennen kilpailua, jotta mitalit ehditään lähettää järjestävälle seuralle ja seura ehtii toimittaa mitalit kaiverrukseen.

Kunniakirja pohja on ladattavissa SAL:n Lounais-Suomen alueen www-sivuilta.

Järjestävä seura kaiverruttaa mitaleihin lajin, sarjan, vuosiluvun ja kilpailupaikkakunnan. Kaivertamattomat mitalit tulee palauttaa Juhani Forsmanille kuukauden kuluessa kilpailujen jälkeen. Mikäli kaivertamattomia mitaleja ei palauteta kuukauden kuluessa, mitalitilaus kokonaisuudessaan (kaikki mitalit) laskutetaan järjestävältä seuralta. Kilpailuissa ei jaeta kunniapalkintoja.

OSALLISTUMISMAKSUT
Aluejaoston määrittämät AM-kilpailujen enimmäisosallistumismaksut:

 • Kivääri- ja pistoolilajit 60 ls 30 €, 40ls 25 €
 • Liikkuva maali 60 ls 30 €, 40 ls 25 €
 • Haulikko 40
 • Nuorten tukiammunta 15
 • Joukkuekilpailu (kaikki lajit) 35
 • muut lajit SAL:n lajikohtaisen hintatason mukaan

ENNÄTYSKELPOISUUS JA ENNÄTYKSET
AM-kilpailujen ennätystulokset voidaan hyväksyä alueen ennätyksiksi AE, DAE ja alueen joukkue-ennätyksiksi AJE ja DAJE. Aluejaosto kirjaa ennätyksen ampuneelle urheilijalle kunniakirjan ja luovuttaa sen urheilijalle kevät- tai syyskokouksessa. Aluejaosto nimeää TA:n, joka yhdessä järjestäjän kanssa vastaa sääntöjen mukaisen kilpailujen järjestämisen. Aluemestaruuskilpailujen järjestävä seura voi myös esittää aluejaostolle kilpailujen teknisen asiantuntijan. Aluejaosto joko hyväksyy esityksen tai nimeää toisen sekä korvaa matkakulut SAL:n sääntöjen mukaisesti. Kilpailujen järjestäjä voi halutessaan muodostaa myös kilpailujuryn. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa aluejaosto ratkaisee asian, mikäli kilpailujuryä ei ole muodostettu. Kilpailussa saavutetut alue-ennätykset kirjaa aluejaosto ennätysluetteloon SAL:n sääntöjen mukaisesti.