Tällä sivulla on listattu vanhalta sivustolta siirretyt ohjeet.

 1. Maajoukkue
 2. Antidoping
 3. Practical-radat
 4. Ranking
 5. Kilpailun hakeminen/ilmoittaminen 2018
 6. Kilpailun tulosten ilmoittaminen 2018

Maajoukkue

Practical-Jaosto vastaa Suomen edustusampujien valinnasta.

Edustusampujien valitseminen on vaikeutunut viime vuosina huomattavasti johtuen displiinien kasvaneesta määrästä sekä halukkaiden ja kyvykkäiden edustajakandidaattien lisääntymisen vuoksi.

Kilpailuita joihin valitaan edustusampujat ovat ainakin EM- ja MM-kilpailut joihin osallistuville jaetaan maajoukkuetukea. Maajuokkuetuki on lähinnä symbolinen, mutta tuki kuitenkin.

PM-kilpailuihin ei ole nimetty edustusjoukkueita, vaan maajoukkueen muodostaminen on jätetty paikalla olevien tehtäväksi. PM-kisoista ei makseta tukea.

Kansallisen tason nostamiseksi on jatkossa nimitettävä maajoukkuevalmennettavat kuhunkin disipliiniin ja divisioonaan. Tätä ei auta se että osa lajin terävimmästä kärjestä vaihtaa, varsinkin haulikossa divisioonaa jatkuvasti.

Maajoukkue-edustajien valinta on lajista riippumatta aina hankalaa, kun kärki on tasaista. Practical-Ammunnassa tasoa yritetään määritellä ensisijaisesti ranking-järjestelmällä. Ranking on kuitenkin aina vain viimeisen kahden vuoden kuvaaja. Tilannetta on yritetty ajantasaistaa käyttämällä apuna kuluvan vuoden kilpailuiden tuloksia eri tavoin. Useana vuotena on ollut käytössä pistepohjainen järjestelmä. Haamu-rankigia on rakennettu ainakin vuodesta 2008 lähtien, edistymättä millään tavalla. Pistejärjestelmän rinnalla on laskettu prosenttilaskelmia. Prosenttilaskun taitaminen ei sekään tee autuaaksi.

Maajoukkue-edustajien nykyiset valintakriteerit ovat seuraavat:

 1. Ranking sijoitus
 2. Kaksi parasta kotimaista L2 tai L3 kilpailua (pisteet: sija 1 on 20 pistettä, sija 20 on 1 piste)
 3. SM kilpailu (SM-kilpailun kerroin on 2; sija 1 on 40 pistettä, sija 20 on 2 pistettä)

Jaostolla on kuitenkin lopullinen päätäntävalta huomioiden kokonaisuus, mukaan lukien esim. ulkomaiset kilpailut.

Antidopingsäännöstä Practicalissa

World Anti – Doping Agency, WADA

WADA:n (www.wada-ama.org) tavoitteena on, että KOK (Kansainvälinen Olympiakomitea), kansainväliset lajiliitot ja kansainväliset olympiakomiteat alkavat soveltaa säännöstöä jo Ateenassa 2004 ja valtiot Torinossa 2006 mennessä.

Maata, joka ei ole sitoutunut säännöstöön määräaikaan mennessä ei hyväksyttäisi kansainvälisen urheilukilpailun järjestäjäksi.

Suomen antidopingtoimikunnalla (ADT R.Y.)

Järjestöllä on nettisivusto; www.antidoping.fi, josta löytyy kielletyt ja sallitut lääkeaineet. Periaate on, että urheilijalla on täysi vastuu itsellään dopingasioissa. Erivapaudet urheilijan tulee hankkia itse etukäteen lääkeaineiden käyttöön.

Urheilujärjestöjen dopingsäännöstön perusteella dopingvalvonnan piiriin kuuluvat henkilöt, jotka osallistuvat järjestäytyneeseen urheilutoimintaan. Tällaiseksi henkilöksi katsotaan mm. kilpailulisenssin lunastaneet tai urheiluseuroihin ja lajiliittojen jäsenjärjestöihin kuuluvat henkilöt. Pääasiassa testaustoiminta keskittyy eri lajien huippu-urheilijoihin.

SAL:n antidopingsäännöt

Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n sääntöjen 6 §:n nojalla sekä SAL että sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja edelleen sitä kautta kansainvälisiin säännöksiin.

Säännöstön muodostavat Kansainvälisen Olympiakomitean sekä Ampumaurheilun kansainvälisten liittojen säännöt, Euroopan Neuvoston dopingin vastainen yleissopimus, Pohjoismainen Antidopingsopimus sekä kansallinen urheilun antidopingsäännöstö ja näitä täydentävä luettelo kielletyistä ja sallituista lääkeaineista. (SAL:n kilpailutoiminnan yleissäännöt ja ohjeet, 01.01.2002)

SAL:n kilpailusäännöissä kielletään jyrkästi alkoholin käyttö ja sen vaikutuksen alaisena esiintyminen ja myös ammunta, eli 0-raja pitäisi ja pitää olla vallalla. Kilpailun johtajalla on velvollisuus ja oikeus pyytää ampujaa todistamaan ettei ole alkoholivaikutuksen alainen ja kilpailijaa voidaan estää kilpailemasta.

IPSC:n lajin sääntökirja

Sääntökirja edellyttää, että kaikki kilpailijat ja toimitsijat ovat kunnossa sekä psyykkisesti että fyysisesti kilpailun aikana. Ratamestari voi velvoittaa kenet tahansa poistumaan kilpailualueelta sekä hylätä asianomaisen kilpailusuorituksen tästä syystä.

Jaosto haluaa muistuttaa että alkoholi ammunnassa luokitellaan doping-aineeksi ja ampuminen alkoholin vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty raja on 0/00. Jos on syytä epäillä, että kilpailija on alkoholin vaikutuksen alainen, kilpailujen ratamestari voi vaatia, että ampuja todistaa olevansa ampumakuntoinen. Tämä tapahtuu puhaltamalla kilpailun järjestäjän alkometriin. Kilpailujen ratamestarilla ei ole oikeutta vaatia ketään puhaltamaan, mutta voi sulkea kilpailijan pois mikäli tämä ei ampumakuntoisuuttaan pysty puhaltamalla osoittamaan.

Lisäravinteet

Urheilijan ei tulisi käyttää mitään ns. lisäravinteita tai luontaistuotteita varmistumatta ensin, että ne eivät sisällä kiellettyjä aineita.

Seuraukset yksittäisen jäsenen kannalta

Todettakoon, että jäsenmaksuja voidaan joutua nostamaan, koska sponsorikato dopingasioiden johdosta ja samoin julkisen tuen vähentyminen asettaa paineita taloudelliselle toiminnalle. Täten dopingtoiminta voi koskettaa meitä kaikkia.

Practical – ampumaradat

Rata-alueen kokonaissuunnittelu

Practical -ampumaradoille ei ole olemassa vain yhtä oikeaa ratkaisua, jota voidaan pitää sääntönä. Practical -ampumaurheilulajin vapaamuotoisuus ja ampuma-asemien jatkuva vaihtelu tekevät kilpailun ja harjoitusten järjestämisen mahdolliseksi useilla ampuma-radoilla, turvallisuusmääräykset huomioiden.

Kuitenkin voidaan esittää kuvaus siitä, millainen ampumarata on paras mahdollinen ratkaisu ottaen huomioon sekä lajin tarpeet että turvallisuus. Lisäksi on luonnollisesti huomioitava ympäristönsuojelulain määräykset (lyijy ja melu).

Tässä myöhemmin kuvattavat ampumataskut eivät ole ainoita sovellettavissa olevia ratoja, vaan esimerkiksi kivääriratojen ja muiden rata-alueiden hyödyntäminen practical -kilpailua varten on mahdollista hyvällä suunnittelulla.

Ampumaetäisyydet

Ennen ampumarata-alueen suorituspaikkojen suunnittelua kannattaa ottaa huomioon, millaisia practical -ampumakilpailuja pyritään järjestämään. Mikäli rata-alue antaa myöden, practicalissa voidaan järjestää kilpailuja pistooli-, haulikko- sekä kivääriaseluokissa.

Sekä pistooli- että haulikkolajeja voidaan järjestää samoilla suorituspaikoilla. Ampumaetäisyyttä olisi hyvä aikaan saada ainakin 30 metriä, suurempia arvokilpailuja ajatellen aina 50 metriin saakka.

Kiväärilajeissa sääntöjen suosittelema ampumaetäisyyksien painotus on seuraava:

– 30 % tauluista 10-60 metrin etäisyydellä
– 50 % tauluista 60-150 metrin etäisyydellä
– 20 % tauluista 150-300 metrin etäisyydellä

Kilpailujen luokitustasot ja rata – alue

Practical -urheiluammunnassa tunnustetaan kilpailuille erilaiset luokitustasot. Luokitustasot ovat säännöissä 2012 seuraavat:

Pistooli

Taso/Kilpailu -suositukset Ampuma-asemien määrä Laukausmäärä Osallistujamäärä Kilpailuesimerkki
Level I 3 40 10 Seuran sisäinen
Level II 6 80 50 Seurojen välinen
Level III 12 150 120 SM / kv-avoin
Level IV 24 300 (250 RI/SG) 200 EM
Level V 30 450 (250 RI/SG) 300 MM

Seuratason kilpailuille suorituspaikkavaatimukset eivät ole seuroille ylipääsemättömiä. SM -kilpailuille sopivia rata-alueita on Suomessa vähemmän ja tästä suuremmille kilpailutapahtumille sopivia rata-alueita on vain muutamia.

Optimaalinen ampumataskurakenne

Oheisissa kuvissa on esimerkki ampumataskusta practical -käyttöön. Sekä melun torjunnan -että kimmokkeiden estämisen vuoksi vallikorkeudet ovat suuria. Takavallin korkeus ampumatasosta on 10 metriä, jatkuen mahdollisuuksien mukaan sivuvalleissa. Sivuvalleissa minimikorkeutena kannattaa käyttää 8 metriä. (Käytännössä jo puolet näistä on aika paljon)

Taskun pohja tehdään hieman viettäväksi siten, että valumavedet poistuvat taskun alueelta. Tätä varten kannattaa sivuvallien reunaan tehdä myös valumaurat. Valumauria voi hyödyntää rata-alueelta poistuvan veden ohjauksessa esim. mahdolliselle vesien suodatusalueelle.

Radan yleispiirros

(Kuva 1 tulee myöhemmin)

Sivuvallin poikkileikkaus sekä valleissa käytettävä kallistus

(Kuva 2 tulee myöhemmin)

Ammunnan taustavalleissa tulee luodit absorboivana materiaalina käyttää hienoa hiekkaa. Suunniteltaessa ampumataskut aina kiväärikaliiperien käyttöä varten, pitää hiekkaa olla ainakin 40 senttimetrin paksuinen kerros.

Radan pinnoitteeksi ei kannata valita ainakaan soraa sen luistavuuden sekä hylsyjen keräämisen ja siivoamisen hankaluuden kannalta. Nurmi on kaunis, mutta vaarallisen liukas ja vaatii jatkuvaa hoitoa.

Oikein toteutettuna tällainen ampumataskurakenne mahdollistaa optimaalisen 180 asteen turvasektorin käytön kilpailutapahtumissa.

Ympäristön huomioiminen

Tarkkoja ohjeita ympäristömääräyksistä on vaikea antaa, koska ne ovat yleensä aina ratakohtaisia. Minimivaatimuksena voi pitää ampumataskun vallien pintamaan alle asetettua suodatinkangasta tai / sekä valmiutta vaihtaa ampumataskujen pintamaat tietyin väliajoin.

Toinen ja lyhyellä tähtäimellä tärkeämpi seikka on ohjeistaa ja toteuttaa rata-alueen jätehuolto. Ampumatoiminta tuottaa jätettä practical -ammunnassa ainakin seuraavista lähteistä:

– ammutut hylsyt (Pistooli, haulikko, kivääri. Sekä metalli- että muovijätettä)
– rikkiammutut pahvitaulut
– käytöstä poistetut rata-elementit (puuta ja pinnoitemateriaalia, kuten muovi)
– muu ampujien eritoten kilpailuihin mukanaan tuoma materiaali (kuten juomapullot, eväskääreet jne.)

Jätehuoltoa varten ratasuunnittelussa tulee huomioida keräyspisteet seuraaville jätelaaduille:

– muovijäte
– paperi -ja pahvijäte
– puujäte
– sekajäte

Paras tilanne on, että jokaisella ampumataskulla on omat jäteastiat yo. jätelajeja varten. Myös ampumataskujen yhteisiä keräyspisteitä voidaan käyttää, mikäli etäisyydet ovat sellaisia, että ne tekevät jätteiden toimittamisesta jätepisteeseen riittävän vaivattomaksi.

Radan tukitoiminta – alueet

Itse ampumatoimintaan käytettävän alueen lisäksi suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös ns. tukitoiminta-alueet. Näitä ovat:

– toimitsija-alue
– kilpailijoiden odotusalue
– materiaalialue (ampuma-asemarakenteiden säilytys, muu materiaali)

Toimitsija-alue on yleensä osa ampuma-aluetta. Eritoten pitkät ampuma-asemat vievät usein koko rata-alueen ampumatoiminnan tilan melko tarkkaan. Siksi kannattaa varata tilaa toimitsija-alueelle (jossa kilpailun toimitsijat oleskelevat). Toimitsija-alueelle tulee voida toimittaa työskentelypöytä sekä suojakatos. Nämä voidaan myös rakentaa kiinteiksi rata-alueelle.

Kilpailijoiden odotusalue tarvitaan ainakin kansainvälisesti avoimissa suuremmissa kilpailuissa.

Radan / ratojen käytön ohjeistaminen

Kuvatut ampumataskut ovat rata-alueeksi ainakin talkootyötä mahdollisimman paljon hyväksikäyttäen yllättävän halpoja. Ne ovat myös yksinkertaisia tehdä ja ylläpitää.

Ampumarata-alueen ollessa helppo ja yksinkertainen, kannattaa muistaa, että sen oikeaoppinen ja turvallinen käyttö ei enää ole. Varsinkin aloittelevat ampujat voivat ajattelemattomuuttaan toimia radalla siten, että aiheuttavat vaaraa joko itselleen tai muille. Huolimatta, että lajin pariin pääsy edellyttää peruskurssin suorittamista. Syynä on lajin vapaamuotoisuus.

Tyypillisiä virheitä, joita harjoittelussa voidaan tehdä ovat taulujen sijoittelu siten, että se tuottaa kimmokkeita.

(Kuva 3 tulee myöhemmin).

Toinen merkittävä riskitekijä on metallitaulujen väärä käyttö. Metallitaulut voivat tuottaa ongelmia kahta kautta:

1) ne sijoitetaan liian lähelle ampujaa (tarkista säännöistä)
2) käytetään rikkoontuneita metallitauluja (ampumapinnassa on lommoja, jotka tuottavat kimmokeriskin kohti ampujaa)

Tästä syystä on tärkeää jo radan suunnitteluvaiheessa huomioida rataohjesäännön teko. Eritoten selkeiden ja kattavien turvallisuusmääräysten esilläolo on tärkeää.

Rataohjesäännöissä kannattaa huomioida myös kattavien velvoitteiden asettaminen rata-alueen siistinä pitämiselle hyödyntäen rata-alueella olevia jätekeräysastioita.

Toiminta ampumaradalla

Yleisohjeet

Muista radalla ollessasi edustat practical ammunnan harrastajia yleisesti.

Selvitä radan käyttöoikeus? Ampumaseuroille tai yhdistyksillä ? Mahdollisesti muut ?

Ampumaradan käytöstä silloin kun yhdistykset tai yksityiset henkilöt käyttävät sitä, aiheutuneista vahingoista vastaa vahingontekijän lisäksi mahdollisesti yhdistys.

Selvitä mitä maaleja ja millä aseilla milläkin radalle saa ampua. Jos käytät vain jotain ampumaradan rataa, pyri toimimaan vaikeuttamatta muiden ratojen käyttöä. Ampumaradalle mennessä olisi heti ensimmäiseksi ilmoittauduttava ampumaratojen hoitajalle tai hänen apulaisilleen ennen ammunnan aloittamista.

Rakennetut sivuvallit ja -kulissit mahdollistavat ammunnat yhdenaikaisesti kaikilla ampumaradoilla kun noudatetaan ratakohtaisia ja yleisiä määräyksiä.

Puolustusvoimien radat

Puolustusvoimien eri ampumaradoilla on ja voi olla kullakin erilaiset ohjeistukset. Tarkista voimassaolevat ohjeet kulloinkin.

Puolustusvoimien radoilla kaikki maalitaulut on sijoitettava niille varattuihin paikkoihin etu- ja taustavallin väliin maksimissaan 10 metrin etäisyydellä taustavallista. Lisäksi kaikki maalitaulut on sijoitettava vähintään 15 metrin päähän taustavallin päästä, lähemmäs taustavallin päätä ei saa ampua.

Puolustusvoimien radoilla ammunnat on suoritettava kohtisuoraa taustavallia vasten +/- 100 piirua eli taulut voivat olla sivussa esim. korkeintaan 10 metrin etäisyydeltä ammuttaessa +/- 1 metriä. Mikäli sivuvallien korkeus ei täytä tarvittavaa korkeutta (6m vallia taulun yläpuolella, silloin 180°)

Mikäli ammutaan radalla oleviin tauluihin tulee taulut paikata ammunnan jälkeen käyttäen oikean värisiä paikkalappuja.

Maalitaulujen kiinnittäminen ja ampuminen taulunumeroiden jalkoihin tai taulunumeroihin tai muihin rakenteisiin on ehdottomasti kielletty.

Jos radalla on näyttösuojia, näiden kattoluukkujen päällä ei saa kävellä, eikä niitä saa avattaessa ja suljettaessa pudottaa vapaasti. Taulu- ja ratalaitteita on käsiteltävä huolellisesti.

Varotoimenpiteet ja toimintaohjeet

Ampumaradan korkein päätösvalta on yleensä ampumaratojen hoitajalle tai hänen apulaisilleen. Heidän antamiaan ohjeita ja määräyksiä on noudatettava.

On syytä tiedustella etukäteen nopein tapa saada apu paikalle jos jotakin odottamatonta tapahtuu.

Suljetun puomin tai SEIS AMMUTAAN – kyltin ohittaminen on ehdottomasti kielletty ilman ammuttajan tai tuomarin lupaan.

Ampumakatokseen meno ja poistuminen on kielletty muualta kuin ovista ellei muuten määrätä. Ennen tauluille menoa on tarkastettava, ettei ampumakatoksessa ole ketään aloittamassa juuri ammuntaa.

Ennen ammunnan aloittamista:

– ilmoittaudu ampumaratojen hoitajalle
– näyttösuojaan ja/tai maalialueelle menevät tiet ja/tai urat on suljettava ampumatasalta.

Seis ammutaan – kyltillä tai vastaavalla.

– maalialue ja sen tausta on tarkastettava käymällä katsomassa ettei siellä ole ketään henkilöitä
– punainen lippu on nostettava ylös lipputankoon ampumakatoksen päässä jos sellainen on.
– punainen lippu nostettava ylös lipputankoon näyttösuojan molemmissa päissä.

Kaikkien paikalla olijoiden on oltava tietoisia:

– ammunnan kulusta
– ammunnan keskeyttämisestä
– miten toimia jos aseeseen tulee toimintahäiriö
– laukeamattoman patruunan tai syöttöhäiriön poistamisesta
– tauluille menosta
– kuulon ja silmien suojaamisesta

Ammunnan aikana on:

– tarkkailtava ettei vaara-alueelle tule ketään
– tarkkailtava että aseet pidetään suunnattuina tulialueelle
– tarkkailtava etteivät ampujat ammu tulialueen ulkopuolelle tai välimaastoon
– valvottava ampujien toimintaa erityisesti aseen toimintahäiriötä poistettaessa

Ammunnan jälkeen on:

– punaiset liput laskettava alas
– ampumakatos ja näyttösuoja on siivottava
– hylsyt ja roskat on kerättävä pois joko niille varattuihin astioihin tai itselle jälleenlatausta varten
– näyttösuojan luukut suljettava
– maalilaitteiden virrat katkaistava, mikäli tällaisia maalilaitteita on käytetty
– valot sammutettava, mikäli ne ovat olleet päällä
– ilmoitettava ampumaratojen hoitajalle mahdollisista epäkohdista

Ammuttaessa on kaikkien (myös yleisön) käytettävä vähintään kuppikuulosuojaimia ja suojalaseja.

Etuvalleilta tai niiden kautta tauluille siirryttäessä on käytettävä siihen tarkoitettuja reittejä vallien liestymisen estämiseksi. Liikkumista etuvalleilla tulee välttää.

Suoja-alueella sekä tausta- ja sivuvalleilla liikkuminen on ehdottomasti kielletty ilman eri lupaa.

Tutustu ampumarata-alueelle määrätyn suoja-alueeseen (varo-alue)

Tarkista että voit tarvittaessa soittaa apua paikalle

– Kentän kuuluvuus
– numerot lähimpään terveyskeskukseen

Pysäköinti

Tarkista onko pysäköinti sallittua muualla kuin merkityillä pysäköintipaikoilla

Palontorjunta

Tarkista että alueella ei ole voimassa metsäpalovaroitusta.

Avotulen tekeminen (nuotion) on yleensä ampumaradalla kiellettyä. Selvitä onko radalla nuotio paikkaa.

Älä polta ampumaradan roska -astioiden sisältöä. Tyhjiksi luullut ampumarasiat saattavat pitää sisällään ikävän yllätyksen.

Tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla. Laita roska-astioihin tulitikut ja tupakantumpit.

Jokaisen radan ampumakatoksen päädyssä tulisi olla sammutusvesiastia ja sammutussanko.

Tulipalon sattuessa ilmoitetaan palokunta paikalle sekä aloitettava välittömästi alkusammutus. (selvitä palokunnan numero etukäteen)

Huolto ja siivous

Ampumapaikat ja näyttösuojat on siivottava ammunnan jälkeen: Siivousta helpottaa huomattavasti, jos jokaiselle ampumaosuudelle (stagelle) on laitettu esim. kepin varaan jätesäkki, joka on sateen varalta rei’itetty.

– ampumakatokset ja näyttösuojat lakaistaan (betonilattiat)
– roskat kootaan radoilla oleviin omiin astioihin,
– taulujätteet toimitetaan roskiin
– hylsyt kerätään pois

Ruokailu ja ympäristöhygienia

Elintarvikkeiden käsittelyssä ja säilytyksessä on noudatettava ohjeita.

Jäteruoka kootaan jäteastioihin (armeijan radat)

Lääkintähuolto

– Paikalle olisi saatava nopeasti riittävän ensiapukoulutuksen saanut henkilö
– radalta tulisi löytyä lääkintälaukku
– sairaankuljetukseen tulisi miettiä ajoneuvo, jossa potilas voidaan kuljettaa makuulla.

Ampumaratojen hoitajalla tulisi olla varalla työpisteissään ensiapuvälineet. (lääkintämiehen laukun varustus ja paarit)

Mikäli ampumaradalla tapahtuu onnettomuus, jonka johdosta uhri (uhrit) loukkaantuu vakavasti, on välittömässä hengenvaarassa tai hänet (heidät) täytyy välittömästi evakuoida:

– mikäli ammunta on käynnissä, on se välittömästi keskeytettävä.
– annettava välitöntä ensiapua
– hälytettävä ambulanssi yleisestä hätänumerosta 112 tai ajaa henkilö varatulla ajoneuvolla sairaalaan.
– lähetettävä opastaja opastamaan ambulanssi oikeaan paikkaan
– alue on eristettävä
– aseista on poistettava patruunat ja aseet on tarkastettava

Ranking

Kilpailijan luokituksen ja rankingin seuranta

Suomessa on oma luokitus, ranking – järjestelmä. Eräillä muilla mailla on omat luokitusjärjestelmät. Mitään kansainvälisesti, yhtenäistä ja siten kaikkia IPSC – kilpailijoita koskevaa järjestelmää ei ole vielä luotu. Seuraavassa esitellään kotimaista järjestelmää.

Kilpailijan luokituksen nostaminen tapahtuu seuraavasti

Uusi ampuja aloittaa ilman luokitusta.

Mikäli ensimmäisessä luokittelukilpailussa hän ampuu pistetuloksen, sen jälkeen ampuja on luokassa D.

Luokitusta voidaan korottaa vain yhden luokan kerrallaan.

D-luokasta nouseminen C-luokkaan

24 kuukauden aikana ammuttu vähintään 2 luokittelukilpailua.
Jos ammuttu alle 5 luokittelukilpailua: Luokittelukilpailujen keskiarvo on vähintään 45%.
Jos ammuttu 5 tai enemmän luokittelukilpailuja: 5:stä viimeisestä 4 parhaan luokittelukilpailun keskiarvo on vähintään 45%.

C-luokasta nouseminen B-luokkaan

24 kuukauden aikana ammuttu vähintään 3 luokittelukilpailua.
Jos ammuttu alle 5 luokittelukilpailua: Luokittelukilpailujen keskiarvo on vähintään 60%.
Jos ammuttu 5 tai enemmän luokittelukilpailuja: 5:stä viimeisestä 4 parhaan luokittelukilpailun keskiarvo on vähintään 60%.

B-luokasta nouseminen A-luokkaan

24 kuukauden aikana ammuttu vähintään 4 luokittelukilpailua.
Jos ammuttu alle 5 luokittelukilpailua: Luokittelukilpailujen keskiarvo on vähintään 75%.
Jos ammuttu 5 tai enemmän luokittelukilpailuja: 5:stä viimeisestä 4 parhaan luokittelukilpailun keskiarvo on vähintään 75%.

A-luokasta nouseminen M-luokkaan

24 kuukauden aikana ammuttu vähintään 5 luokittelukilpailua.
5:stä viimeisestä 4 parhaan luokittelukilpailun keskiarvo on vähintään 90%.

Kilpailijan luokituksen pudottaminen tapahtuu seuraavasti

Luokituksen pudottaminen tapahtuu kuukauden viimeisenä päivänä.
Luokitusta voidaan pudottaa vain yhden luokan kerrallaan.
Kun kilpailija on 12 kuukautta ampumatta yhtään luokittelukilpailua, kilpailijan luokitus putoaa yhden luokan alaspäin.

M-luokasta pudotus A-luokkaan

24 kuukauden aikana ammuttu alle 5 luokittelukilpailua tai 5:stä viimeisestä 4 parhaan luokittelukilpailun keskiarvo on alle 90%.

A-luokasta pudotus B-luokkaan:

24 kuukauden aikana ammuttu alle 4 luokittelukilpailua tai 5:stä viimeisestä 4 parhaan luokittelukilpailun keskiarvo on alle 75%.

B-luokasta pudotus C-luokkaan

24 kuukauden aikana ammuttu alle 3 luokittelukilpailua tai 5:stä viimeisestä 4 parhaan luokittelukilpailun keskiarvo on alle 60%.

C-luokasta pudotus D-luokkaan

24 kuukauden aikana ammuttu alle 2 luokittelukilpailua tai 5:stä viimeisestä 4 parhaan luokittelukilpailun keskiarvo on alle 45%.

D-luokasta pudotus

24 kuukauden aikana ei ammuttuja luokittelukilpailuja.

Luokituksen ylläpito (NROI -Toimikunta)

Practical – jaosto pitää kirjaa kilpailutuloksista ja pitää kilpailijoiden luokittelun ajantasalla kilpailunjärjestäjältä saamiensa lopputulosten perusteella.

Lopputulosten oltava yhden viikon kuluessa Practical – jaostolla.

Ulkomaisia kilpailuja ei huomioida luokituksessa.

Luokituslista tarkistetaan aina kuun viimeisenä päivänä, kun kilpailun valvontakertomuksessa puolletaan luokituskelpoisuuden myöntämistä.

Luokituslistalle pääsemiseksi on kilpailijan ammuttava vähintään 2 luokittelukilpailua 24 kuukauden aikana.

Luokituslistan järjestyksen ratkaisee kilpailijan luokitteluprosentti.

Luokituslista pyritään toimittamaan seuraavaan kilpailuun.

Poikkeukset

Practical – jaosto voi erityisen painavista syistä määrätä kilpailijan luokituksen sääntöjen määräyksistä poiketen.

Ranking-lista

Kilpailun hakeminen/ilmoittaminen 2018

Kaikkien kilpailutasojen hakumenettely

Kaikki L-II tai L-III kilpailut anotaan jaostolta TARHAsta löytyvällä sähköisellä kilpailuhakemuksella/ilmoituksella. Tournament-kilpailut haetaan edelleen materiaalisalkusta löytyvällä kaavakkeella. L-I kilpailut ilmoitetaan jaostolle samaisella kilpailuhakemuksella/ilmoituksella

Level I -kilpailut (seurakilpailut)

Level I -tason kilpailuissa tulee olla nimettynä kilpailuille johtaja ja ratamestari. Level I -kilpailuissa voi sama henkilö tarvittaessa toimia näissä tehtävissä.

Level II -kilpailut (luokittelukelpoisuustaso)

Level II kilpailut haetaan jaostolta edeltävän vuoden lokakuun loppuun mennessä. Painavista syistä johtuen kilpailu voidaan myöntää ja asettaa kalenteriin myös myöhemmin mutta tämä ei ole suositeltavaa.

Kilpailun staget tulee hyväksyttää NROI:lla.

Level III -kilpailut

Level III – kilpailut ovat aina kansainvälisiä kilpailuja, jotka vaativat täten kansainvälisen liiton hyväksynnän, ennen kuin kilpailua voidaan ilmoittaa eri tiedotusvälineissä. Level III – kilpailu on Suomessa myös samalla kotimainen luokituskelpoinen kilpailu, kuten level II – kilpailukin.

Kansallinen hakumenettely, level III

Järjestävä seura hakee ensin kilpailulle järjestämisluvan jaostolta. Suomen Mestaruuskilpailut tulisi hakea kahta vuotta aiemmin. Suomen Mestaruuskilpailuiden tulee olla level III -kilpailuja. .

 Kansainvälinen hakumenettely, level III

Kansallisen hyväksynnän jälkeen kilpailun järjestävä seura ilmoittaa kilpailun IPSC:orgin kalenteriin vähintään kolme kuukautta ennen kilpailun järjestämistä. Tällä menettelyllä varmistetaan kansainvälisesti avoimen kilpailun sääntöjen mukaisuus.

Kilpailun järjestäjä suunnittelee ampuma-asemat ja kilpailun, sekä hyväksyttää stage-suunnitelman ja kilpailun Ratamestarin RD:llä (Tapahtuu kilpailun hakumenettelyllä), sekä täyttää kilpailun tiedot IPSC.org kisakalenteriin.

IPSC:ltä tulee tämän jälkeen RD:lle sekä kilpailun järjestäjälle emailia. Kilpailun järjestäjä toimittaa vaadittavat kilpailuun liittyvät dokumentit IPSC:n ilmoittamaan osoitteeseen ja RD puolestaan vakuuttaa suoraan IPSC:lle kilpailun hyväksytyksi.

Stagekuvauksien tarkastamisesta vastaa IROA. IROA joko hyväksyy staget tai esittää niihin korjausehdotuksia. Kun kilpailu on hyväksytty, muuttaa IPSC sen tilan kalenterissa pending-tilasta hyväksytty tilaan.

Hyväksynnän jälkeen kilpailun järjestäjälle tulee sähköinen lomake (lomake C), jolla tilataan presidentin mitalit. Kilpailun järjestäjän tulee asettaa lomake C näkyviin kilpailupaikalle.

Kilpailun tulosten ilmoittaminen 2018

Kilpailun lopullinen hyväksyntä viralliseksi luokittelukelpoiseksi kilpailuksi edellyttää, että kahden viikon sisällä kilpailun päättymisestä:

 1. kilpailun ratamestari on täyttänyt asianmukaisesti TARHAn itsepalvelukäyttöliittymän kautta sähköisen ratamestarin raportin ja suosittelee kilpailun hyväksymistä sekä sitä että,
 2. Kilpailun tulokset on ilmoitettu jaostolle osoitteeseen match.ipscfin@gmail.com
 3. kilpailun tulokset on toimitettu TARHAn TARHAn itsepalvelukäyttöliittymän kautta oikeassa muodossa jaostolle 2 viikon sisällä kilpailun järjestämisestä. (Tämä ominaisuus on vielä kokeilussa, asiassa voidaan palata vanhaan käytäntöön vaikka kesken kauden.) Itsepalvelukäyttöliittymän kautta voi tarkastaa, ettei tuloksissa ole muotovirheitä, mutta sitä kautta syötetyt tulokset eivät tallennu mihinkään. Kisasihteerin pyyntö on se, että kokeilisitte tuota mahdollisuutta, jotta näkisimme miten homma alkaa pelittämään.

Tarvittavat tiedostot:

1. WinMSS.cab                                                                                        

Oikea tiedostotyyppi saadaan WinMSS-ohjelmasta Competition > Match > Export /Backup -valikosta.

2. Overall.xml

Settings : Where do you want the report to be sent? To File

 • Reporting > Results > Match > Overall
 • Save as type: XML

Eli tarvitaan 2 tiedostoa: overall.xml sekä WinMSS.cab

Level-III kilpailut

Level III ja korkeammissa kisoissa tulokset tulee toimittaa myös IPSC:lle samaisen kahden viikon sisällä kilpailun päättymisestä. www.ipsc.org sivuilta löytyy RESULT sivulta submit result josta tulokset voidaan syöttää. Tapoja tähän on kaksi. Tutustu lisää IPSC:n sivuilla.

SM-kilpailut

Lisäksi SM-kilpailuissa täytyy toimittaa kokonais-, joukkue- sekä kategoriatulokset jaostolle nettisivuille ja SAL:n vuosikertomukseen liitettäviksi. Nämä tulokset toimitetaan PDF-muodossa ja niistä pitää selvitä kunkin kilpailijan seura.

Palkintojenjakoa varten kannattaa tulostaa tulokset pdf-muodossa ja per luokka. Lisäksi kannattaa merkitä kategoriat, se helpottaa palkintojenjakoa.

Tulokset ilmoitetaan osoitteeseen match.ipscfin@gmail.com