Hae Sinettiseuraksi 30.5. mennessä
12.5.2009 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Sinettiseuraksi haetaan toiminnan arvokkaan sisällön takia. Lähtökohtana on seuran oma halu kehittyä laadukasta nuorisotoimintaa tekeväksi seuraksi. Seurojen toiminta arvioidaan sinettikriteerien osalta joka toinen vuosi. Sinettiseurastatuksesta kiinnostuneet, aktiiviset, nuorisotoimintaan panostavat seurat voivat ottaa yhteyttä Ampumaurheiluliiton nuoriso- ja koulutuspäällikkö Timo Rautioon.

Sinettiseuraksi aikovien seurojen kanssa tehdään seuran kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, joka tähtää Sinettiseura-laatumerkin myöntämiseen seurasta riippuen 1-2 vuoden kuluessa prosessin alkamisesta. Sinettiseuraksi voi hakea vuosittain toukokuussa.

Ampumaurheiluseurat hakevat Nuori Suomi Sinettiä Ampumaurheiluliitolta. Nuorisovaliokunta vastaa haku- ja valintamenettelyn toteuttamisesta. Valiokunta tekee vuosittain syyskuussa esityksen SAL:n hallitukselle Sinettiseuraksi hyväksyttävistä seuroista.

Sinetti myönnetään Nuoren Suomen ohjeen mukaisesti ensimmäisellä kerralla kahden vuoden määräajaksi ja tämän jälkeen kolmen vuoden määräajaksi.

Hakumenettely

– Hakemuksen voi jättää vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

– Nykyiset Sinettiseurat tekevät hakemuksen aina Sinetin viimeisen voimassaolovuoden toukokuussa.

– Seura täyttää hakulomakkeen ja liittää siihen seuran toimintalinjan, toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen.

Valintamenettely

– Nuorisovaliokunta arvioi sinettikriteereiden toteutumisen seurassa hakemuksen sekä liitteiden perusteella.

– Jos seura täyttää hakemuksen perusteella Sinettiseurakriteerit, niin SAL:n nuorisovaliokunnan edustaja ja SLU-alueen seurakehittäjä suorittavat auditoinnin.

– Auditointien jälkeen nuorisovaliokunta tekee SAL:n hallitukselle esityksen hyväksyttävistä Sinettiseuroista.

Valinnan jälkeen

– Sinetin luovutustilaisuus, jos kyseessä on uusi sinettiseura.

– Yhteydenpito, tiedottaminen ja yhteisiin tilaisuuksiin osallistuminen.

Lisätietoa hakuprosessista: www.ampumaurheiluliitto.fi/nuoriso/sinettiseurat tai nuorisopäällikkö Timo Rautio, puhelin (09) 3481 2507 tai timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi.