Ampumaurheiluseurojen Me yhdessä koulutukseen haku päättyy 30. marraskuuta
23.11.2012 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ensi helmikuussa alkavaan seuraavaan seuratoimijoiden Me yhdessä – koulutukseen haetaan halukkaita ampumaurheiluseuroja. Seurajohdolle tarkoitettu koulutus-/ kehittämisohjelma toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa. Koulutukseen kuuluu kolme lähijaksoa Vierumäellä. Ensimmäinen jakso on 8.-10. helmikuuta, toinen jakso 12.-14. huhtikuuta ja kolmas jakso 30.8.-1.9. Lähijaksojen välissä toimeenpannaan seurakohtaista vierihoitovalmennusta ME yhdessä – hengen mukaisesti urheilijan polkua silmällä pitäen.

Kutsumme ampumaurheiluseuroja mukaan toisen vaiheen kehittämisohjelmaan. Mukaan pääsevät seuraavat noin kymmenen seuraa, jotka valitaan hakemusten perusteella.

Seurojen on jätettävä hakemuksensa 30. marraskuuta mennessä Timo Rautiolle Suomen Ampumaurheiluliittoon sähköpostitse: timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi

Vapaamuotoisissa hakemuksissa Teidän tulee kertoa seuranne tilanne, suurimmat ja tärkeimmät asiat joissa haluatte onnistua ja tarvitsette apua sekä sen kuinka moni seuran johtokunnasta/hallituksesta tai toimivista vetäjistä haluaa osallistua ja on valmis sitoutumaan ohjelmaan.

Jotta asioita voidaan pohtia luotettavasti ja seurassa voidaan viedä asioita myös käytännössä eteenpäin, olisi seurasta mukana oltava vähintään 3-4 henkilöä. Toiseen vaiheeseen mukaan pääsevät seurat valitaan 14. joulukuuta mennessä ja niistä ilmoitetaan välittömästi kaikille hakemuksensa jättäneille.
Valitut noin kymmenen seuraa ja niiden ilmoittamat avainhenkilöt kutsutaan osallistumaan 12. helmikuussa käynnistyvään Suomen Urheiluopiston valmennusohjelmaan. Ohjelmassa on kolme viikonloppukurssia perjantai-illasta sunnuntaihin.

Seurajohdon valmennuksen kustannukset (540 €/hlö) jaetaan siten, että seura maksaa vain kolmasosan kuluista Ampumaurheiluliiton subventoidessa kuluista kaksi kolmasosaa. Jos seurasta osallistuu 3 henkilöä, on maksu tuolloin 540€, joka pitää sisällään kaikkien kolmen henkilön valmennuksen, materiaalit ja täyden ylöspidon (majoituksen sekä ruokailut). Mikäli osallistujia on neljä, hinta seuralle on silloin 720€.

Kehittämis-/muutostoimenpiteet eivät pysähdy tähän toiseenkaan ohjelmaan, vaan Me yhdessä -hanke muodostaa jatkuvan tukiprosessin, jota jatketaan yhdessä mukana olevien seurojen kanssa, sovittu aika ja yhdessä sovitulla tavalla.

Uusien kehitysryhmien valmennus- ja tukitoimia jatketaan niin kauan kuin kehittymiseen halukkaita seuroja ilmoittautuu. Seuraavan vaiheen seurojen, jotka eivät päässeet mukaan toiseen ryhmään, ja/tai uusien ilmoittautuneiden, tukitoimet ja valmennus kolmanteen vaiheeseen käynnistyvät loppusyksyllä 2013.

Apua tarvitaan seuroissa ainakin seuraavissa asioissa:

– seuranjohtamisen selkiyttäminen
– toiminnan priorisointi ja selkeyttäminen
– seuratoiminnan monipuolistaminen
– valmennus- ja koulutusjärjestelmän kehittäminen
– yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen
– toimintakulttuurin muuttaminen
– ratojen laadun parantaminen ja määrän lisääminen
– lainsäädännön mukanaan tuomiin vaatimuksiin vastaaminen

Hanke nimeltään Me yhdessä kertoo selkeästi uudesta seuralähtöisestä työtavastamme. Koulutuksen punaisena lankana on ME yhdessä -ryhmän asettamat yleistavoitteet:

– Me yhdessä -toimintatapa ohjaa koko liiton toimintaa
– roolitukset selkiytyvät, niin että toiminta tulee suunnitelmallisemmaksi
– meillä on osaavat valmentajat ja ohjaajat kaikissa seuroissa
– ampumaurheilun julkisuuskuvan ja kilpailukyvyn parantaminen
– seurojen elinvoiman varmistaminen ja harrastajamäärän pysyvä kasvu
– seurojen imagon parantaminen

Yksityiskohtaisempaa tietoa Me yhdessä -muutosprosessista saat liiton nettisivulta
https://ampumaurheiluliitto-fi.directo.fi/koulutus/ .

Me yhdessä -seurajohdon koulutuksesta kiinnostuneet olkaa yhteydessä SAL:n Me yhdessä -vastaaviin
Timo Rautioon timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi puh. 040 8202300 ja/tai
Rainer Hirvoseen rainer.hirvonen@gmail.com puh. 0400 505199