Vielä ehdit hakea ampumaurheilun sinettiseuraksi!
22.4.2015 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ampumaurheilun sinettiseurahaku päättyy 31. toukokuuta. Haku koskee uusia ampumaurheilun sinettiseuroja. Uusien sinettiä tavoittelevien seurojen tulee olla ennakkoon yhteydessä Ampumaurheiluliiton nuoriso- ja koulutuspäällikköön Timo Rautioon. Yhteydenotossa keskustellaan seuran tilanteesta ja verrataan sitä sinettikriteereihin. Tarvittaessa tehdään suunnitelma, jolla seuraa lähdetään kehittämään sinettikriteerit täyttäväksi seuraksi.

Hakulomakkeen jättämisen lisäksi sinettiseuraksi valinta edellyttää  Ampumaurheiluliiton edustajan auditointikäyntiä, jonka jälkeen Ampumaurheiluliitto voi myöntää Valo-sinetin kriteerit täyttävälle seuralle. 

Hakuohjeet ja –lomake löytyvät  tästä. 

Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi

Sinettiseuratoiminta on Valon ja urheilun lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle – lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle. 

Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on löytää seurassa yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla laadukasta lasten ja nuorten toimintaa voidaan toteuttaa.

Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Ne ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja – lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita! Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta. Sinetti on lupaus laadusta.

 

LAATUKRITEERIT

Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on löytää seurassa yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla toteutetaan laadukasta lasten ja nuorten toimintaa. Sinettiseuratoiminnan kaksitoista laadullista kriteeriä toimivat seuran kehittämisen apuna ja laadun arvioinnin työkaluna. Kriteereitä tarkastellaan sekä yksilön, ryhmän että seuran näkökulmasta neljällä eri seuratoiminnan osa-alueella. Sinettitunnuksen saadakseen seuran on täytettävä kriteerit vähintään riittävällä tasolla. Riittävä taso on määritelty tarkemmin hakulomakkeella.

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS
1. Toiminnan lähtökohtana on lapsen ja nuoren paras
2. Ilmapiiri on kannustava 
3. Toiminnassa on yhdessä tekemisen(Me yhdessä) kulttuuri

HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN
4. Monipuolista, määrällisesti riittävää ja kehitystason huomioivaa
5. Elämyksiä ja haasteita tarjoavaa
6. Tukea  opimista ja antaa mahdollisuuden mitata kehittymistä

OHJAAMINEN JA VALMENTAMINEN
7. Tapahtuu osaavassa ja innostavassa ilmapiirissä
8. Huomioi erilaiset yksilöt
9. Kannustaa urheilulliseen elämäntapaan

VIESTINTÄ JA ORGANISOINTI
10. Avointa ja vuorovaikutteista
11. Roolit ja toimintatavat ovat selkeät
12. Toimintaa kehitetään aktiivisesti.

Tällä hetkellä  44 eri lajeissa on 625 sinettiseuraa. Ampumaurheilussa sinettiseuroja  on yhdeksän.

Ampumaurheiluliitossa sinettiseuratoiminnasta koskeviin
kysymyksiin vastaa Timo Rautio   timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi

 

Ampumaurheilun Sinettiseurat:

Haapajärven Ampumaseura (HaaAS)
– voimassa 10.9.2015 asti
Hämeenlinnan Ampumaseura (HlAS)
– voimassa 12.8.2016 asti
Härmän Seudun Ampujat (HSA)
– auditointiprosessi käynnissä
Orimattilan Seudun Urheiluampujat (OSU)
– voimassa 27.11.2016 asti 
Pieksämäen Seudun Ampujat (PiekSA)
– voimassa 17.6.2016 asti
Siilinjärven Luotiampujat (SiiLa)
– voimassa 19.10.2015 asti
Sodankylän Ampujat (SodA)
– voimassa 31.10.2016 asti
Tornionseudun Ampujat (TorSA)
– voimassa 24.10.2015 asti
Turun Seudun Ampujat (TSA)
– voimassa 7.1.2017 asti

 

 

 

 

Liitteet