Pidä haulikkoradalla ase taitettuna/lukko auki. Kuvassa trap-ampuja Mopsi Veromaa. Kuva: Lassi Palo
Pidä haulikkoradalla ase taitettuna/lukko auki. Kuvassa trap-ampuja Mopsi Veromaa. (Kuva: Lassi Palo)

Turvallinen ratakäyttäytyminen

 (Ampumaharrastusfoorumi)

Toiminta ampumaradalla

 • pysäköi ajoneuvot niille varatuille paikoille
 • huomioi hälytysajoneuvon esteetön pääsy alueelle
 • noudata ampumaratamääräyksiä
 • selvitä itsellesi ampumaradan osoite/koordinaatit onnettomuuden varalle
 • nosta/sytytä ennen ammunnan aloittamista kyltit/liput/merkkivalot tiedottamaan käynnissä olevasta ammunnasta
 • varmista, ettei ketään ole asiaankuulumattomissa paikoissa
 • liiku ainoastaan turvallisella alueella
 • huolehdi aina kuulon ja näön suojaamisesta
 • ammu ainoastaan ampumaradalla sallituilla aseilla, kaliipereilla ja patruunoilla
 • kun ammunta alkaa, toimi ainoastaan ammunnan johtajan antamien ohjeiden mukaisesti
 • käsittele asetta vain ammunnanjohtajan luvalla tai erillisellä käsittelyalueella
 • ammu ainoastaan asianmukaisiin tauluihin, jotka ovat oikein kiinnitettyinä asianmukaisiin taululaitteisiin
 • huolehdi, että aseen piippu osoittaa aina turvalliseen suuntaan
 • pidä ase ampumapaikalla ennen ammuntaa ja ammunnan jälkeen varmistettuina tai mikäli mahdollista, lukko auki
 • älä koskaan jätä asettasi ilman valvontaa

Jokainen on velvollinen keskeyttämään ammunnan sekä muun toiminnan ja huutamaan ”seis”, kun

 • havaitaan turvallisuutta vaarantava tekijä
 • joku muu huutaa ”seis”
 • joku tekee vaarantavan virheen
 • vaara-alueella näkyy sinne kuulumatonta liikettä
 • syttyy kulo
 • havaitaan ihminen, ajoneuvo, alus tai ilma-alus vaara-alueella
 • viestiyhteys miehitettyyn näyttösuojaan katkeaa

Ammuntojen jälkeen

 • siivotaan ampumarata-alue ja viedään lajitellut jätteet keräysastioihin
 • lasketaan ammunnasta kertovat kyltit/liput alas sekä sammutetaan merkkivalot
 • kirjataan ammutut laukausmäärät rataohjeiden mukaisesti

Ammunnalla on aina oltava ammunnanjohtaja, joka vastaa toiminnan turvallisuudesta. Myös vapaiden harjoitusten aikana joku osallistujista joku ottaa tilaisuuden johtaakseen.

Erityisohjeita

Käyttäydy aina asiallisesti ja ota huomioon muut ampumaradan käyttäjät ja käyttötavat.

Älä puutu vapaiden harjoitusten tai erikseen varatun radan toimintaan, jos se on turvallista ja ratasääntöjen mukaista. Erityisesti harjoittelu metsästystilanteita varten vaatii erilaisia variaatioita laukausmääriin, matkoihin ja asentoihin.

Haulikkoradat

 • pidä radalla ase taitettuna/lukko auki
 • ammu ”rasvalaukaukset” vaakatasossa mahdollista taustapenkkaa kohti
 • lataa heittimiä vain, jos sinulla on siihen lupa sekä tarvittava perehtyneisyys

Kivääri- ja pistooliradat

 • pidä ase koteloituna/suojattuna ampumapaikalle asti
 • ota ase esille vasta ammunnanjohtajan luvalla
 • lukitse luisti taakse/jätä lukko auki sekä laita pistoolin piippuun ”tyhjän aseen osoitin”
 • katso, etteivät liikkuvat osat osu sormiin
 • varmista koko ampumaetäisyyden turvallisuus
 • huomioi piippu- ja tähtäyslinjan ero varsinkin kiväärillä

Suojaa kuulosi ja silmäsi!

img_6794
Suojaa kuulosi ja silmäsi. Kuvassa trap-ampuja Jukka Laakso. (Kuva: Lassi Palo)

Kuulovaurio on ampumaharrastuksen suurin terveysriski. Se on helposti vältettävissä riittävällä varovaisuudella ja oikealla kuulon suojaamisella.

Kuulosuojaimia on siis käytettävä, koska ne suojaavat korvakäytävän kautta tapahtuvan melun ilmajohtumisen lisäksi melun luujohtumiselta. Tuplasuojaus on suositeltavin ratalajeissa (yli .22 kal).

Suojalaseja kannattaa käyttää aina ammunnassa ja radalla ollessa. Ammuttaessa voi taustasta, kiekoista, aseesta tai muiden toiminnasta aiheutua ilmaa partikkeleita, joilta voi suojautua tehokkaasti suojalaseilla. Aloittelevan ampujan ensimmäisiä hankintoja ovat kunnolliset kupukuulosuojaimet ja suojalasit.

Ampumaharrastajan ”kymmenen käskyä”

 1. Aloita aina aseen käsittely tarkistamalla, että ase ja lippaat ovat tyhjiä.
 2. Lataa aseesi laukaussarjassa tarvittavalla patruunamäärällä vasta, kun aloitat ammunnan.
 3. Asetta on aina käsiteltävä kuin se olisi ladattu.
 4. Älä koskaan osoita tyhjälläkään aseella ihmistä.
 5. Opettele käsittelemään asettasi huolellisesti ennen ampumaharjoittelun aloittamista.
 6. Huolehdi, että piippu osoittaa aina tauluille/maalialueelle (piippukontrolli).
 7. Pidä sormi liipaisinkaaren ulkopuolella kunnes olet valmis laukaisemaan aseesi.
 8. Tyhjennä ase välittömästi ammunnan päätyttyä.
 9. Huolla aseesi säännöllisesti – varmistu aseesi kunnosta.
 10. Aseet ja päihteet eivät sovi yhteen (nollatoleranssi).
  (Lähde: Ampumaharrastusfoorumin Turvallinen ratakäyttäytyminen -opas)

Henkinen turvallisuus

Turvallinen toimintaympäristö ei tarkoita vain fyysistä turvallisuutta. Olleellinen osa harrastajien turvallisuutta on myös henkinen turvallisuus. Ampumaurheilun tulee tuottaa kaikille harrastajille positiivisia kokemuksia.

Ampumaurheiluliitto osallistui vuonna 2020 Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) toteuttamaan Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimuksen, jonka tarkoitus oli selvittää, ovatko urheilijat kokeneet tai havainneet seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana urheilutoiminnassa. Seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kokonaistaso ei noussut ampumaurheilussa erityisen korkeaksi, mutta vastauksissa ilmeni kokemuksia seksuaalisesti häiritsevästä puheesta ja ominaisuuksien vähättelystä. Häirintäkokemukset painottuivat naisvastaajille. Ampumaurheillun lajiraportin yhteenvedossa todetaan olevan mahdollista, että lajiin on saattanut pesiytyä esimerkiksi puhetapoja tai -tyylejä, jotka altistavat naisia häirinnälle.

Työkaluja häirintätapauksiin

Verkkokoulutuksia

Vastuullinen valmentaja

Vastuullisen valmentajan verkkokurssilla tutustutaan vastuulliseen ja hyvään valmentamiseen ja opetellaan fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämistä. Kurssin suorittamalla saa kurssitodistuksen, jolla voi osoittaa oman sitoutumisen vastuulliseen valmentamiseen. Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille urheilun ja liikunnan parissa toimiville ohjaajille ja valmentajille ja se on maksuton. Verkkokurssin kesto on noin 1 – 1,5h. https://oppimisareena.fi/enrol/index.php?id=20

Urheiluseuroissa tapahtuvan väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisy

Et ole yksin -verkkokoulutus tarjoaa valmentajille ja muille urheiluseuroissa toimiville välineitä puuttua epäasialliseen käytökseen, häirintään ja väkivaltaan. Verkkokurssi on kaikille avoin ja ilmainen ja suunnattu erityisesti urheiluseurojen valmentajille, työntekijöille ja vapaaehtoisille. Verkkokoulutus kestää noin tunnin, ja sen voi suorittaa osissa. Kurssin suorittamisesta saa kurssitodistuksen. https://www.etoleyksin.fi/verkkokoulutus/