Rehellisen kilpailun ohjelma

Suomen Ampumaurheiluliitto ei hyväksy dopingin käyttöä eikä kilpailumanipulaatiota missään muodossa. SAL:n tavoitteena on taata kaikille ampumaurheilijoille oikeus rehelliseen, reiluun ja puhtaaseen liikuntaan ja urheiluun. Tässä työssä nojataan SAL:n rehellisen kilpailun ohjelmaan, joka sisältää vastuut ja toimenpiteet sekä antidopingin että kilpailumanipulaation torjunnan osalta.

Ampumaurheiluliiton rehellisen kilpailun ohjelma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 12.10.2021. Sitä päivitettiin viimeisimmän kerran 22.2.2023.

Lue ohjelma täältä: SAL Rehellisen kilpailun ohjelma

Mitä on kilpailumanipulaatio?

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan vilpillistä vaikuttamista kilpailun kulkuun tai lopputulokseen. Kilpailuma­nipulaatio voidaan jakaa urheilu- ja vedonlyöntiperustaiseen manipulaatioon, ja se ilmenee eri lajeissa eri tavoin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi taloudellisen hyödyn saaminen tai halutun tittelin saavuttaminen. Kilpailumanipulaatiota voi tapahtua missä tahansa lajissa ja millä tahansa tasolla, se ei ole vain huippu-urhei­lun riski. Sen seuraukset vaikuttavat urheilun perusarvoihin kuten ennakoimattomuuteen ja reiluun peliin sekä urheilun uskottavuuteen, maineeseen ja talou­teen.

Euroopan neuvosto laati vuonna 2014 urheilukilpailujen manipuloinnista yleissopimuksen, jonka tarkoituk­sena on estää urheilukilpailuiden manipulointi urheilun rehellisyyden ja etiikan suojelemiseksi urheilun itse­määräämisoikeuden periaatteiden mukaisesti. Suomen valtio on al­lekirjoittanut sopimuksen, ja siksi myös Suomen Ampumaurheiluliitto on sitoutunut kilpailumanipuloinnin torjuntaan.

Kilpailumanipulaation piiriin luetaan myös urheilijalla tai urheilutoimijalla olevan sisäpiiritiedon jakaminen ulkopuolisille. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan tietoa, joka ei ole seuran/joukkueen ulkopuolisten tiedossa. Täl­laista tietoa voivat olla esimerkiksi urheilijoiden terveydentilat ja kilpailutaktiikat.

Keskeistä kilpailumanipulaation torjunnassa on sen tunnistaminen ja ymmärtäminen. Ampumaurheilussa kil­pailumanipulaatio voi lajista riippuen ilmetä esimerkiksi välineisiin (aseisiin, patruunoihin tai ampujan varus­teisiin) liittyvänä huijauksena, tulkkauksen tai haulikkolajeissa osumien tuomitsemisen puolueellisuutena, rata-arvonnan puolueellisuutena tai lopputuloksesta sopimisena.

Antidopingtyö

Antidopingista on tarkemmin omalla alasivullaan https://www.ampumaurheiluliitto.fi/liitto/vastuullisuus/rehellinen-kilpailu/antidopingtoiminta/

Onko sinulla havaintoja?

Oletko havainnut dopingiin tai kilpailumanipulaatioon viittaavaa toimintaa ampumaurheilussa? Ilmoita havainnoistasi:

  • ensisijaisesti ILMO-raportointipalvelun kautta SUEKin sivuilla https://ilmo.suek.fi/
  • tai lähetä sähköpostia vastuullisuus@ampumaurheiluliitto.fi.

Verkkokoulutukset

Suosittelemme kaikkia ampumaurheilun parissa toimivia suorittamaan ilmaiset verkkokoulutukset Puhtaasti paras ja Reilusti paras dopingin ja kilpailumanipulaation ehkäisyyn liittyen. SUEKin koulutukset löytyvät osoitteesta puhtaastiparas.fi.