Ampumakokeet

Jaosto päätti 15.12.2019 ottaa oheiset ampumakokeet pistoolille ja ilmapistoolille heti käyttöön. Kokeita on päivitetty 17.12.2020 (korjaus minitaulujen maksimikorkeuteen ja lisätty ohjeita kokelaalle).

Pitkien aseiden uudet kokeet on otettu käyttöön 28.9.2021.

ID-numeroihin tulleiden muutosten takia (lisätietoja jaoston foorumilla) kokeiden tekstejä on muutettu vastaavasti ja kokeet on päivätty 1.1.2022.

Kokeita on edelleen päivitetty 11.5.2023 (pistoolikokeen voi nyt ampua myös pienoispistoolilla; kiväärikokeen voi ampua kiväärillä, pistoolikarbiinilla ja pienoiskiväärillä).

Pistooli

Ampumakoe 2023 pistooli ja pienoispistooli

Kuva, pistooli ja pienoispistooli

Ilmapistooli

Ampumakoe 2020 ilmapistooli

Kuva, ilmapistooli

Kivääri, pistoolikarbiini, pienoiskivääri

Ampumakoe 2023 kivääri, pistoolikarbiini ja pienoiskivääri

Kuva, kivääri/pistoolikarbiini/pienoiskivääri

Haulikko

Ampumakoe 2021 haulikko

Kuva, haulikko