Ampumaseura työnantajana

Seura toimii työnantajana kun se palkkaa työntekijöitä. Työnantajan on toiminnassaan huomioitava työnantajan lakisääteiset ja sopimusten määrittämät velvoitteet, kuten sosiaali- ja eläketurvamaksut, työajat, vuosilomat ja nuorten työntekijöiden erityisasema. Työsuhteesta kannattaa laatia molemmille osapuolille kirjallinen työsopimus, missä sovitaan ainakin
– työehdoista
– palkkauksesta
– työsuhteen kestosta ja päivittäisistä työajoista.

Työsopimuksella ei ole erityisiä muotovaatimuksia, mutta hyviä ohjeita löydät Olympiakomitean verkkosivuilta löytyvästä Päätä oikein-julkaisusta.

Urheiluseura palkkaa ammattilaisen -työkirjasta auttaa seuroja onnistuneen palkkauksen toteuttamisessa.

Myös useampi seura tai työantaja voi palkata yhteisen työntekijän. Työnantajina toimivat tällöin kaikki rinkiin kuuluvat työnantajat yhdessä. Työntekijän kanssa tehdään työsopimus, jossa työnantajapuolella on useampi sopijaosapuoli. Työnantajaringin työnantajat voivat yksilöidyllä valtakirjalla valtuuttaa jonkun työnantajarinkiin kuuluvista tekemään esimerkiksi työllistämistukitilitykset ja toimimaan yhteyshenkilönä työnantajaringin puolesta.

Työntekijän palkkakustannukset voidaan kattaa esimerkiksi
– seuran omalla tai yhteistyökumppanien kautta hankkimalla rahoituksella,
– kuntien tuet seuroille ja
– Opetus ja kulttuuriministeriön avustuksilla (esim. seuratoiminnan kehittämistuki).

Seura voi myös työllistää työttömiä työnhakijoita ja saada tähän tukea.
Lisätietoa työllistämisestä saat paikallisilta TE-toimistoilta.

Myös erilaisten paikallisten ja valtakunnallisten säätiöiden ja rahastojen kautta voi saada rahoitusta työntekijän palkkaamiseen.

Muita hyödyllisiä linkkejä työnantajalle:  tyomarkkinatori.fi,   www.kela.fi,   www.suomi.fi,   www.vero.fi.

Seuratyöntekijän jatkokoulutus

Seuran palkkaama henkilö voi myös kehittää ammattitaitoaan työn ohessa. Lisätietoa koulutustarjonnasta löydät urheiluopistojen verkkosivuilta:

Liikuntakeskus Pajulahti, Liikunnan ammattitutkinto
Suomen Urheiluopisto, Vierumäki, Liikunnan ammattitutkinto
Kisakeskus, Fiskars, Liikunnan ammattitutkinto
Eerikkilän urheiluopisto, Liikunnan ammattitutkinto
Kuortaneen urheiluopisto, Liikunnan ammattitutkinto
Kisakallio, Liikunnan ammattitutkinto
Lapin Urheiluopisto, Liikunnan ammattitutkinto
Tanhuvaara, Savonlinnan Urheiluopisto, Liikunnan ammattitutkinto