Seurakoulutukset 2022, alustavat aikataulut


Lue lisää ja osallistukaan mukaan koulutuksiin.

 

 

 

 


Koulutussarjan aloitusinfo ja seurojen kuulumiset 21.3. klo 17.30 alkaen, 
Teams 

Tallenne nähtävissä tästä linkistä.

Materiaalit ladattavissa tästä linkistä.


Aloitusinfon jälkeen pidetään kuuden 
Teams-koulutuksen sarja. Teemat ovat esiin nousseita tarpeita seuroilta vuosien 2017 ja 2020 seurakyselyistä sekä liiton strategiasta. Yhdessä näistä koulutuksista myös Tähtiseurat paikan päällä.

Yhden koulutuksen kesto 1,5 h sisältäen:  
esittelyt ja alustuksen / esimerkin seurasta,  
aiheeseen johdattelevan luennon ja  
seurakohtaisen pohdinnan aloituksen. 

Kevät 

Seuran jäsenmäärän kasvattaminen 28.3. klo 17.30-19.00, Teams
Tallenne nähtävissä tästä linkistä.

Materiaalit ladattavissa tästä linkistä.

Asiantuntija: Laura Härkönen, Keski-Suomen Liikunnan seurakehittäjä
Käsiteltäviä aiheita mm. jäsenkampanjat, seuran markkinointi ja viestintä, kurssit ja niiden sisällöt, seuratoiminnan laatu sekä Suomisport ja Tähtiseura-ohjelman vapaasti käytettävät työkalut.
  

Aiheita mm. miten seura toimii uudistumiskykyisesti ja tavoitteellisesti, osaaminen, onnistumisen tunteet, yhteisöllisyys, osallisuus, tiimit toimintojen taustalla, seuran toimintakäsikirja.
 

Syksy

 

  • Uusien ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen syys/lokakuu, Teams
    Ilmoittautuminen Suomisportin kautta.

Aiheita mm. ohjaaja- ja valmentajakoulutukset, ohjaajien ja valmentajien osaaminen ja innostaminen, palaute, sitoutuminen, kesätyötekijät, rahalliset tuet koulutukseen. 

 

Materiaalit ladattavissa tästä linkistä.

Erityisasiantuntija: Timo Hämäläinen, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu 
Aiheita mm. seuroille tarjolla olevat rahoitukset (seuratuki, EU-tuet, yritykset, säätiöt, Leader ym), case-esimerkkejä onnistuneista tukihankkeista, seuran tulot ja menot, suunnitelma / budjetointi, kassavirtaennuste, sähköiset työkalut ja niiden hyödyt, talousohjesääntö ja seuran vuosikello.

 

  • Seurojen välisen yhteistyön lisääminen 8.10. klo 10.00-11.30 Helsinki / Teams
    Ilmoittautuminen 6.10 mennessä: Suomisport

Aiheita mm. kokemukset ja hyvät käytännöt, tapahtumien järjestäminen, näkyvyys ja yhteismarkkinointi, yhteistyömallit: ampumaseurojen välinen ja esim. SML:n metsästysseurojen kanssa. 

 
Huom! 8.-9.10. Tähtiseurapäivät, Marina Congress Center, Helsinki
 

  • Rataolosuhteiden kehittäminen 7.11. klo 17.30-19.00 Teams
    Ilmoittautuminen 6.11 mennessä: Suomisport

SAL:n ympäristölupien asiantuntija: Lotta Laitinen
Aiheita mm. ympäristölupapalvelu, toimintaohjeet, ratatekniikka, viihtyvyys ulko- ja sisäradoilla, rahoitukset: Leader, OKM ym.

Lisäksi Seuratuki-info 31.10. klo 17.30 alkaen ja seurakohtaiset tukihakuklinikat marraskuussa. Ilmoittautuminen 30.10 mennessä: Suomisport
Seuratukihaku alkaa 1.11. ja päättyy 30.11. klo 16.15.
 

 Kaikkiin koulutuksiin ilmoittautumiset Suomisportin kautta tai pyytämällä osallistumislinkkiä sähköpostilla osoitteesta: marko.keskitalo@ampumaurheiluliitto.fi 

Nähdään koulutuksissa!