Seurakoulutukset 2022
 

 

 

 


Koulutussarjan aloitusinfo ja seurojen kuulumiset 21.3. klo 17.30 alkaen, 
Teams 

Tallenne nähtävissä tästä linkistä.

Materiaalit ladattavissa tästä linkistä.


Aloitusinfon jälkeen 
Teams-koulutuksien sarja. Teemat ovat esiin nousseita tarpeita seuroilta vuosien 2017 ja 2020 seurakyselyistä sekä liiton strategiasta. Yhdessä näistä koulutuksista myös Tähtiseurat ovat paikan päällä.

Yhden koulutuksen kesto 1,5 h sisältäen:  
esittelyt ja alustuksen / esimerkin seurasta,  
aiheeseen johdattelevan luennon ja  
seurakohtaisen pohdinnan aloituksen. 

Kevät 

Seuran jäsenmäärän kasvattaminen 28.3. klo 17.30-19.00, Teams
Tallenne nähtävissä tästä linkistä.

Materiaalit ladattavissa tästä linkistä.

Asiantuntija: Laura Härkönen, Keski-Suomen Liikunnan seurakehittäjä
Käsiteltäviä aiheita mm. jäsenkampanjat, seuran markkinointi ja viestintä, kurssit ja niiden sisällöt, seuratoiminnan laatu sekä Suomisport ja Tähtiseura-ohjelman vapaasti käytettävät työkalut.
  

Aiheita mm. miten seura toimii uudistumiskykyisesti ja tavoitteellisesti, osaaminen, onnistumisen tunteet, yhteisöllisyys, osallisuus, tiimit toimintojen taustalla, seuran toimintakäsikirja.
 

Syksy 

Materiaalit ladattavissa tästä linkistä.

Erityisasiantuntija: Timo Hämäläinen, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu 
Aiheita mm. seuroille tarjolla olevat rahoitukset (seuratuki, EU-tuet, yritykset, säätiöt, Leader ym), case-esimerkkejä onnistuneista tukihankkeista, seuran tulot ja menot, suunnitelma / budjetointi, kassavirtaennuste, sähköiset työkalut ja niiden hyödyt, talousohjesääntö ja seuran vuosikello.

 

Aiheita mm. kokemukset ja hyvät käytännöt, tapahtumien järjestäminen, näkyvyys ja yhteismarkkinointi, yhteistyömallit: ampumaseurojen välinen ja esim. SML:n metsästysseurojen kanssa.  

SAL:n ympäristölupien asiantuntija: Lotta Laitinen
Aiheita mm. ympäristölupapalvelu, toimintaohjeet, ratatekniikka, viihtyvyys ulko- ja sisäradoilla, rahoitukset: Leader, OKM ym.

Lisäksi Seuratuki-info 31.10. klo 17.30 alkaen ja seurakohtaiset tukihakuklinikat marraskuussa.
Seuratuen infot löytyvät OKM:n sivuilta.
Ota yhteyttä seurakehittäjäämme Marko Keskitaloon hakiessanne seuratukea.

Kaikkiin koulutuksiin ilmoittautumiset Suomisportin kautta tai pyytämällä osallistumislinkkiä sähköpostilla osoitteesta: marko.keskitalo@ampumaurheiluliitto.fi 

Nähdään koulutuksissa!