Valintaperusteet valmennusryhmiin 2024

Yleiset kriteerit

SAL-huippu-urheilija on toiminnan keskiössä oleva ampuja, joka kuuluu Ampumaurheiluliiton maajoukkueeseen.

Harjoittelee tavoitteenaan menestyminen EM-/MM- ja/tai olympia- tai paralympiakisoissa. Maajoukkue on olemassa ensisijaisesti auttamaan urheilijoiden valmistautumista kansainväliselle tasolle. Maajoukkueen tarjoama resurssiapu on ensisijaisesti valmennuksellista. Urheilijan lopullinen tavoite tulee olla saavuttaa palkintokorokepaikkoja suurissa kansainvälisissä kilpailuissa ja mestaruuskilpailuissa. Kotimaisten kilpailujen ja mestaruuskilpailujen tulokset ovat vain välietappi tällä matkalla, eivätkä joukkueen pääpaino.

Kaikkien muiden joukkueiden urheilijoiden odotetaan saavuttavan kv. tason seuraavien 8 vuoden aikana.

Kehittäen itseään kokonaisvaltaisesti, tavoitteellisesti ja systemaattisesti (tekniikka, fyysinen ja psyykkinen kunto, ravinto, uni, varusteet ja sosiaaliset taidot).

Maajoukkuevalinnoissa painotetaan menestymistä maailmancup- ja arvokilpailuissa sekä muissa kansainvälisissä kisoissa.

Mikäli urheilija on pitänyt välivuoden, huomioidaan erikseen sovittaessa urheilijan aikaisempi kansainvälinen tulostaso.

Ampuja raportoi toteutuneita valmennustuntejaan SAL:n hyväksymällä harjoituspäiväkirjalla säännöllisesti valmentajalle. Säännöllinen raportointi on tärkeää, jotta voidaan tarjota oikea-aikaista tukea ja tarvittaessa auttaa ennaltaehkäisemään mahdollisia ongelmia. Harjoituspäiväkirja on helppo täyttää päivittäin ja tämä on suositeltavaa.

Urheilijalla on henkilökohtainen valmentaja.

Sitoutumiskriteerit

SAL-huippu-urheilijalla on sisäinen palo, menestymisen halu ja motivaatio itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Kaikilta SAL:n valmennusryhmien jäseniltä edellytetään SAL:n urheilijasopimuksen allekirjoittamista.

Lähtökohtaisesti urheilijoiden oletetaan osallistuvan kaikille maajoukkueleireille tai samanaikaisesti käynnissä oleviin kansainvälisiin kilpailuihin. Poikkeuksista voidaan sopia etukäteen keskustelemalla maajoukkuevalmentajien kanssa.  Tarkemmin osallistumisaste on määritelty maajoukkueryhmien kohdassa.

Urheilijan on oltava riittävän sitoutunut harjoitteluun ja olevan käytettävissä kilpailuissa, joihin heidät on valittu. Urheilijoiden odotetaan osoittavan avoimuutta ja halukkuutta oppia (valmennettavuus).

Tehtävässä käytetty aika on kriittinen tekijä suorituskyvyn parantamisessa. Urheilijat sopivat yhdessä henkilökohtaisten valmentajansa (jos sellaisia ​​on) ja maajoukkuevalmentajien kanssa vuodelle sopivan ohjelman saavuttaakseen sovitut urheilijatavoitteet pienentääkseen ”eroa palkintokorokkeelle”. Näiden tavoitteiden odotetaan näkyvän ja olevan suunniteltu parantamaan suorituskykyä vuodesta toiseen.

Hyvä kommunikaatio kaikissa muodoissa koko valmennustiimin suuntaan, Urheilija tulee kyetä etsimään uutta tietoa, löytää uusia tapoja päästä seuraavalle tasolle – omaksua fyysisiä, taktisia ja psykologisia neuvoja ja samalla parantaa teknisiä taitoja.

Urheilijoita, jotka eivät pysty saavuttamaan tätä sitoutumistasoa ja riittävää osallistumisaktivisuutta harjoitusleireille (Maajoukkueet kohdassa) ei valita maajoukkueeseen.

MAAJOUKKUEET
2024-ryhmä

Ryhmään kuuluvat OK-tukiurheilijat ja maajoukkueurheilijat, jotka ovat kansainvälisellä huipulla ja tähtäävät vuoden 2024 olympialaisiin. Ryhmän urheilijoilla on myös SAL valmennus- ja kilpailutuki.

Urheilijalta odotetaan finaalisijoille sijoittumista ensi vuoden maailmancupissa ja arvokilpailuissa.
Valinnoissa huomioidaan:
– Vuoden 2023 MC- ja arvokilpailutulokset
– Vuoden 2023 SM-kilpailutulokset, kotimaiset ja kansainväliset näyttökilpailut
– Vuoden 2022 paras maailmancup- tai arvokilpailutulos (voidaan huomioida)
– Urheilijan tulostaso on kansainvälisten kilpailutulosten tilastovertailussa parhaan 30 %:n tasolla tai parempi
– Valinnoissa päävalmentajalla on mahdollisuus käyttää omaa harkintaa.
– Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja ammattimaista ja hän täyttää myös muut huippu-urheilun kriteerit.
– Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja urheilijasopimuksen ja kilpailusopimuksen sääntöihin.
– 2024 -joukkueen urheilijoiden odotetaan osallistuvan lähtökohtaisesti kaikille maajoukkueleireille.

2028-ryhmä
Ryhmän urheilijat tähtäävät menestykseen kansainvälisellä tasolla. Urheilijoilla on pitkän tähtäimen tavoitteenaan menestyminen olympiakisoissa 2028 ja 2032. Urheilijat voivat olla nuorten tai aikuisten sarjasta. Urheilijat tunnistavat olevansa edelleen kehityksen polulla.

Urheilijoiden odotetaan osallistuvan vähintään 70 prosenttiin maajoukkueleiripäivistä vuoden aikana, tämä vastaa noin 50 päivää vuodessa.

Ryhmävalinnoissa huomioidaan:

Vuoden 2023 MC- ja arvokilpailutulokset
– Vuoden 2023 SM-kilpailutulokset, kotimaiset ja kansainväliset näyttökilpailut
– Urheilijan tulostaso on kansainvälisten kilpailutulosten tilastovertailussa lähellä parhaan 30 %:n tasoa
– Urheilija omaa vahvan kehityspotentiaalin.
– Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja urheilijasopimuksen ja kilpailusopimuksen sääntöihin.
– Valinnoissa päävalmentajalla on mahdollisuus käyttää omaa harkintaa

Haastajaryhmä
Ryhmän urheilijat tähtäävät ylempiin valmennusryhmiin ja menestykseen kansainvälisellä tasolla, he ovat lajinsa kansallista kärkeä. Urheilijoilla on mahdollisuus päävalmentajan kutsumana osallistua 2024- ja 2028-ryhmien maajoukkueharjoituksiin ja leireihin omalla kustannuksellaan. Ryhmän urheilijoille SAL tarjoaa valmennuksen, muista kuluista urheilija vastaa itse.

Valinnoissa huomioidaan:
vuoden 2023 MC- ja arvokilpailutulokset
– Vuoden 2023 SM-kilpailutulokset, kotimaiset ja kansainväliset näyttökilpailut
– Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja urheilijasopimuksen ja kilpailusopimuksen sääntöihin.
– Valinnoissa päävalmentajalla on mahdollisuus käyttää omaa harkintaa

Nuorten maajoukkue
Nuorten maajoukkueen ampujat ovat ikäluokkansa parhaita ja heiltä odotetaan sijoittumista nuorten kansainvälisissä kilpailuissa 30 % tasolle tai paremmin.

Valinnoissa huomioidaan:
– Vuoden 2023 SM-kilpailutulokset ja kotimaiset sekä kansainväliset näyttökilpailut.
– Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja ammattimaista ja hän täyttää myös muut huippu-urheilun kriteerit.
– Päävalmentajalla on mahdollisuus käyttää valinnoissa harkintaa.
– Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja urheilijasopimuksen ja kilpailusopimuksen sääntöihin.
– Urheilijaa kannustetaan hakemaan Urheilukouluun.

Urheilijoiden odotetaan osallistuvan vähintään 50 prosenttiin leiripäivistä vuosittain – tämä vastaa noin 35 päivää vuodessa.

Paralympiaryhmät
Valintakriteerit ja ryhmät ovat samat kuin ISSF:n olympialajeilla. Paralympiaryhmiin kuuluvilla on oltava kansainvälinen ampumaurheilun vammaluokitus.

ISSF:n ei-olympialajit

Maajoukkue
– Urheilija on lähellä kansainvälistä huippua aikuisten sarjassa, tulostaso on parhaan 30 %:n joukossa tai lähellä sitä urheilija on saavuttanut edellisvuoden aikana aikuisten arvokilpailun/Eurooppa cupin mitalin henkilökohtaisessa kilpailussa.
– Urheilija on potentiaalinen menestyjä tulevissa EM/MM-kilpailuissa.
– Valinnassa on huomioitu myös muu valmentautumisen kokonaisuus ja arvioitu urheilijan potentiaalisuus saavutettujen tulosten valossa.
– Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja ammattimaista ja hän täyttää myös muut huippu-urheilijan kriteerit.
– Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja urheilijasopimuksen ja kilpailusopimuksen sääntöihin.

Nuorten maajoukkue
– Urheilija on kehityskelpoinen ja lahjakas ja omaa potentiaalia nousta ylempiin valmennusryhmiin.
– Urheilija on parempi tai lähellä 30 % tulostasoa lajissaan nuorten sarjassa.
– Urheilijan valmentautuminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, hänellä on potentiaalia kehittää harjoittelua ammattimaiseen suuntaan.
– Urheilija sitoutuu maajoukkuetoimintaan ja urheilijasopimuksen ja kilpailusopimuksen sääntöihin.
– Urheilijaa kannustetaan hakemaan Urheilukouluun.