Valintakriteerit arvokilpailut 2024

Huippu-urheilun kansainvälisen kilpailutoiminnan valintajärjestelmä ja -kriteerit.

Yleiset

Kaikilta SAL:n arvokilpailuihin valittavilta urheilijoilta edellytetään SAL:n urheilijasopimuksen allekirjoittamista ja noudattamista.

Arvokilpailujen kohdalla (PM, EM ja MM) valintamenettelystä päättää kaikkien lajien osalta hallitus. Tässä tarkoituksena on päättää valintamenettelyistä pysyvien menettelytapojen osalta esimerkiksi olympiadin mittaisissa jaksoissa. Näyttökilpailuista ja joukkueen nimeämisestä päättää ISSF-lajien osalta valmennuksen johtaja ja muiden lajien osalta asianomainen lajijaosto.

Maailmancupien ja GP-kisojen osalta päätökset tekee ISSF-lajien kohdalla valmennuksen johtaja valmentajien valmistelun pohjalta ja muiden lajien kohdalla ao. lajijaosto.

Valinnat perustuvat kansainvälisten ja kansallistenkilpailujen tuloksiin, sekä lajin maajoukkuevalmentajan sekä valmennuksen johtajan harkintaan ja perusteluihin.
Arvokisoissa odotetaan urheilijan sijoittuvan 16 parhaan joukkoon. MC- ja EC-kilpailuissa urheilijan odotetaan sijoittuvan ensimmäisen kolmanneksen joukkoon. Joukkuekilpailuun valittavalta joukkueelta edellytetään mahdollisuutta sijoittua mitalille ja mahdolliset joukkuevalinnat käsitellään aina erikseen.

Suomen Ampumaurheiluliitto pitää ajantasaista näyttökilpailutulosseurantaa liiton nettisivuilla.

Urheilijoita arvioidessa voidaan tarvittaessa käyttää lisäapuna:

o urheilijan aikaisempaa arvokilpailumenestystä
o ampujan kehityssuuntaa ja -ennustetta myös kuluvalla kaudella
o urheilijan harjoittelun laatua ja määrää
o urheilijan sitoutumista määrätietoiseen valmentautumiseen
o urheilijan paineensietokykyä
o testituloksia (laji ja fyysiset)

Valintakilpailut

• Valintakilpailut listataan erikseen, sisältäen sekä kansainvälisiä että kotimaisia kilpailuja, ne ovat tiedossa hyvissä ajoin etukäteen.

• Päävalmentaja voi tarvittaessa valmennuksen johtajan hyväksynnällä asettaa ylimääräisiä näyttökilpailuja. Näistä ilmoitetaan urheilijoille mahdollisimman pian, sekä SAL:n sivuilla.

• Mikäli juniori-ikäinen osallistuu aikuisten MC-kilpailuun, kyseinen kilpailu hyväksi luetaan myös juniori-ikäisen näyttökilpailuksi ja siten näyttötulokseksi. Myös muussa näyttökilpailussa voidaan toimia näin, mikäli siitä on etukäteen sovittu päävalmentajan kanssa. Kahdessa sarjassa samassa kilpailussa näyttöä ei kuitenkaan voi antaa.

• Jos samassa kilpailutapahtumassa ammutaan useana päivänä saman lajin ja sarjan kilpailu, näytöksi voidaan lukea näistä vain yksi (=paras) tulos.

• Lähtökohtaisesti valitaan maksimissaan 3 urheilija per laji/sarja. Nuorten lisäpaikoista tai RPO -paikoista päättää valmennuksen johtaja.

• Paralajeissa urheilijan mahdolliseen avustajaan sovelletaan kustannusten kohdalta samaa tulosperusteista menettelyä kuin urheilijaan (100%, 70% tai omakustanne). Urheilijan tulee kuitenkin ensin hakea kotikunnalta täysmääräistä avustajakorvausta.

Valintamenettelyssä käytetyt termit: MCS ja MQS
• MCS (minimum consideration score) = ”valintaharkinnan” minimiraja
o MCS on vähimmäisraja, jonka perusteella valintaa harkitaan.
o Mikäli MCS-raja ei ole ylittynyt, mahdollisuutta valintaan ei ole (paitsi 3 henkisen joukkueen jäsenenä tapauksessa, jossa riittävä määrä urheilijoita on ylittänyt valintakelpoisuuden minimirajan.)
o MCS-tuloksen saavuttaminen ei takaa valintaa, ainoastaan valintaan harkinnan.
o MCS-raja on laskettu edellisen nelivuotissyklin ajalta, MC- sekä arvokilpailuissa n. 15. sijan tuloskeskiarvona.
o MCS lasketaan nelivuotissykleittäin ja päivitetään vuosittain.

• MQS (minimun qualification score ) = ”valintahyväksynnän” minimiraja joka takaa valinnan, jos ylittäneitä on vähemmän kuin kolme ja ylityksiä kriteeristön mukainen määrä..
o Urheilijat, jotka saavuttavat MQS-tuloksen, ovat etusijalla valinnoissa.
o MQS on laskettu edellisen nelivuotissyklin ajalta, MC-kilpailuiden sekä mestaruuskilpailuiden keskiarvona, jolla on saavutettu viimeinen finaalisijoitus.
o MQS lasketaan nelivuotissykleittäin ja päivitetään vuosittain.