Ympäristölupa

Miksi ampumarata tarvitsee ympäristöluvan? Ympäristöluvasta ja sen tarpeesta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa. Ympäristölupa tarvitaan ympäristönsuojelulain 28 § 1 momentin mukaan sellaiseen toimintaan, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ympäristölupa vaaditaan kaikilta ampumaradoilta, joskin lain tarkoittamille vähäisille ampumaradoille, joilla ei ammuta haulikolla ja jotka eivät sijaitse pohjavesialueella, riittää ilmoitusmenettely. Ilmoitusmenettelyn takia on tosin tehtävä ympäristölupahakemusta vastaavaa … Jatka artikkelin Ympäristölupa lukemista