Tekijä: Sanna Erdogan

Hae mukaan Action Air pilottiseuraksi!

Suomen Ampumaurheiluliitto kutsuu seuroja mukaan järjestämään uudistettua lapsille ja nuorille suunnattua Action Air ampumaurheilukoulua. Pilotteja toteuttamaan etsitään seuroja, joissa Action Air on jo yhtenä toimintamuotona. Dynaamisena ja kiinnostavana lajina Action Air houkuttelee varsinkin nuoria harrastajia. Lajin kautta on mahdollisuus saada lisää harrastajia seuroihin.  

Action Air -ampumaurheilukoululle tarjotaan ohjaajakoulutus ja materiaalit ampumaurheilukoulun toteuttamiseen. Ohjaajakoulutus koostuu monilajisen ampumaurheilukoulun kanssa yhteisestä verkkokoulutuksesta sekä Action Air -lajikoulutuspäivästä. Pilottiseurat saavat käyttöönsä valmiit materiaalit, joiden avulla  toimintaa on helppo lähteä toteuttamaan matalalla kynnyksellä. Materiaalit tuotetaan yhteistyössä lajiasiantuntijoiden kanssa. Seurat voivat täydentää ja muokata materiaaleja omaan toimintakehykseensä sopiviksi. 

Tulevaisuudessa Action Air -ampumaurheilukoulu voi pyöriä seurassa läpi vuoden tai muutaman kuukauden jaksoina. Action Air voi olla myös yksi monilajisen ampumaurheilukoulun lajeista, jolloin sen kesto voi olla  5-10 kertaa. Toiminta voi jakautua myös molempiin malleihin, jolloin esimerkiksi monilajisen ampumaurheilukoulun Action Airista itselleen mieluisan lajinsa löytäneet voivat siirtyä seuran pidempikestoiseen Action Air -ampumaurheilukouluun. Seura voi päättää toteutetaanko Action Air -ampumaurheilukoulua practical-, ilma-ase- vai nuorisojaoston alaisuudessa yhdessä tai erikseen. 

Mukaan otetaan noin viisi seuraa tai seurayhtymää toteuttamaan Action Air pilotteja syksyllä 2023. Maksuton uudistettu ohjaajakoulutus tarjotaan osallistuville seuroille kevään 2023 aikana.  

Ilmoita seurasi mukaan 7.4.2023 mennessä vapaamuotoisella hakemuksella. Kuvailkaa seuranne nykyistä Action Air -toimintaa ja suunnitelmanne pilotin toteuttamisesta. Ampumaurheiluliitto valitsee mukaan arviolta viisi seuraa huomioiden mahdollisimman hyvin valtakunnallisen kattavuuden.  Hakemukset lähetetään hankekoordinaattori Jaana Joutsenkorvelle (jaana.joutsenkorpi@ampumaurheiluliitto.fi). Jaanalta saat myös lisätietoja hankkeeseen liittyvistä asioista.  

Kuva: Lassi Palo

SAL -valmentajaverkoston innostava webinaari

SAL -valmentajaverkosto järjesti kaikille avoimen webinaarin lasten ja nuorten ohjaamisesta ampumaurheilussa tiistaina 14.3.2023. Webinaari keräsi yhteensä 17 osallistujaa.

Webinaarissa käytiin läpi lasten ja nuorten kehittymistä eri ikäkausina sekä eri kehitysvaiheiden vaikutusta harjoitteluun. Lasten ohjaamisen suhteen käytiin läpi mm. kasvatustavoitteita ja ryhmässä toimimisen edellytyksiä. Ohjaamisen ja ohjaajan näkökulmasta tarkasteltiin lasten syitä olla mukana urheilussa ja vastaavasti myös tekijöitä, jotka tutkimuksien mukaan voivat olla syynä drop-outiin eli harrastamisen lopettamiseen.

Nuorten osalta webinaari sisälsi keskustelua yksilöllisyydestä ja nuorten mukaan ottamisesta harjoituksien suunnitteluun. Nuoruusvaiheessa elämässä saattaa tulla paljon muutoksia ja tunteista puhuminen sekä niiden nimeäminen on tärkeää. Kun ohjaaja on nuoren tukena luotettavana aikuisena, voi ampumaharrastus tarjota nuorelle paikan, jossa saa olla juuri sellainen kuin on ja edetä omia tavoitteita ja potentiaaliaan kohti.

– Lopussa kerätty palaute osoitti, että säännölliselle ja ohjatulle ampumaurheilukoulutoiminnalle on kysyntää. Onneksi olemme nyt kehittäneet ampumaurheilukoulun ohjaajan koulutusta. Kevään aikana valmistuvat uudet sisällöt toivottavasti tukevat ohjaajia  ja seuroja järjestämään lapsille ja nuorille mahdollisuuksia harrastaa ampumaurheilua, iloitsee webinaarin asiantuntijana toiminut Sanna Erdoğan.

Kiinnostuitko SAL -valmentajaverkoston toiminnasta? Liity mukaan verkostoon. Lue lisää verkoston toiminnasta ja liittymisestä täältä. SALvalmentajaverkostosta antaa lisätietoja hankekoordinaattori Jaana Joutsenkorpi, jaana.joutsenkorpi@ampumaurheiluliitto.fi  / p. 040 775 7802

Oletko kiinnostunut ohjaajakoulutuksesta? Ota yhteyttä nuoriso- ja koulutuspäällikkö Kustaa Ylitaloon, kustaa.ylitalo@ampumaurheiluliitto.fi / p.040 839 0446. 

Osa webinaarin osallistujista näkyi yhteisessä kuvassa.

Hae mukaan toteuttamaan monilajisen ampumaurheilukoulun pilotteja!

Vuonna 2023 toteutetaan pilottina monilajisia ampumaurheilukouluja. Ensimmäisessä vaiheessa kivääri- ja pistoolilajien rinnalle otetaan haulikkolajit, joihin tutustutaan pääasiassa SimWay Hunt -simulaattoreiden avulla. Myöhemmin lajivalikoimaan voidaan ottaa järjestävien tahojen ja harrastajien toiveiden mukaan esimerkiksi action air ja/tai liikkuvan maali.  

Etsimme nyt noin viittä seuraa tai seurayhtymää toteuttamaan syksyllä 2023 aloittavaa monilajisen ampumaurheilukoulun pilottiversiota. Osallistuville seuroille tarjotaan maksutta uudistettu ohjaajakoulutus kevään 2023 aikana. Ohjaajakoulutus sisältää teoriaosuuden verkkokoulutuksena sekä kaksi käytännönläheistä lajipäivää, joista molempiin osallistutaan riippumatta ohjaajan lajitaustasta.  

Ilmoita seurasi mukaan 28.2.2023 mennessä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus hankekoordinaattori Jaana Joutsenkorvelle (jaana.joutsenkorpi@ampumaurheiluliitto.fi). Kertokaa hakemuksessanne, haluatteko toteuttaa pilotin oman seuran jaostojen kesken vai yhteistyönä muiden seurojen kanssa. Ampumaurheiluliitto valitsee mukaan arviolta viisi seuraa tai seurayhtymää huomioiden mahdollisimman hyvin valtakunnallisen kattavuuden.  

Uuden ampumaurheilukoulukonseptin avulla ampumaurheilulajit tulevat kattavammin tutuiksi lajista kiinnostuneille uusille harrastajille. Erityyppisiä lajeja kokeilemalla jokaisen on helppo löytää kiinnostavin ja itselleen sopivin laji/lajit. Monilajisen ampumaurheilukoulun avulla halutaan myös parantaa sekä seurojen sisäistä että seurojen välistä alueellista yhteistyötä, jolloin on mahdollista tarjota kattavampaa harrastustoimintaa resurssitarpeen kohtuuttomasti kasvamatta. Pienet seurat voivat yhdistää voimiaan keskenään ja mm. metsästysseurojen sekä riistanhoitoyhdistysten kanssa kattavan lajivalikoiman tarjoamiseksi.  

Nimikilpailu 28.2 saakka! Mikä nimi monilajiselle ampumaurheilukoululle?

Kevään 2023 aikana rakennetaan uusi monilajinen ampumaurheilukoulu. Ampumaurheilukoulua varten tuotetaan valmiit, helppokäyttöiset materiaalit aluksi pistoolille, kiväärille ja haulikolle sekä myöhemmässä vaiheessa myös action airille. Materiaalit laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi ja ne rakennetaan siten, että myös aloittevan ohjaajan on helppo tarjota ampumaurheiluohjausta seurojen tai seurayhtymien ampumaurheilukouluissa.  

Etsimme nyt monilajiselle ampumaurheilukoululle jotain innostavaa, ytimekästä nimeä. Keksitkö juuri sinä kaikkien suuhun sopivan, helposti käytettävän nimen? Ehdotuksia otetaan vastaan 28.2.2023 saakka. Voit jättää oman ehdotuksesi täällä. 

Ampumaurheiluliiton toimiston henkilökunta yhteistyössä hankkeen ohjausryhmän kanssa valitsee parhaan ehdotuksen, josta on luvassa tuotepalkinto. Toinen palkinto arvotan kaikkien osallistuneiden kesken. 

Monilajisen ampumaurheilukoulun on tarkoitus hankkeen jälkeen kasvaa ja lajeihin voidaan liittää sisältöä myös mm. liikkuvasta maalista tai muusta seurojen toivomasta sisällöstä. Tällä tavalla seurat voivat räätälöidä ampumaurheilukoulustaan monilajisen juuri omaan profiilinsa sopivilla lajeilla. Näin saadaan ampumaurheilua kattavammin tarjolle kokeiltavaksi ja jokaisen on helppoa löytää itselleen sopivin laji. Valmiilla malleilla ja uudistuvalla ohjaajakoulutuksella pyritään valtakunnallisesti tasokkaaseen ja tasalaatuiseen ohjaukseen. 

Lisätiedot hankekoordinaattori Jaana Joutsenkorpi
jaana.joutsenkorpi@ampumaurheiluliitto.fi  / p. 040 775 7802

Ilmoittaudu mukaan SAL –valmentajaverkoston webinaariin! 

SAL –valmentajaverkoston kaikille avoin webinaari järjestetään 14.3.2023 klo 17.30-19.00

Tervetuloa mukaan kaikille avoimeen SAL –valmentajaverkoston webinaariin, jossa aiheena on ohjaaminen ja ohjaajan rooli ampumaurheilussa. Webinaari keskittyy lasten ja nuorten ampumaurheilun harrastuksen tukemiseen, jossa huomioidaan oppimista tukeva, kannustava ja innostava ilmapiiri. Asiantuntijana toimii valmentaja ja valmentajakouluttaja Sanna Erdoğan. Asiantuntija-alustuksen lisäksi webinaari sisältää pienryhmäkeskustelua ja toiminnallisia tehtäviä. Webinaari sopii lasten ja nuorten ohjaajille, ohjaajiksi aikoville, lasten huoltajille ja seuratoimijoille, jotka ovat mukana lasten ja nuorten toiminnassa tai kehittämässä sitä.  

Ilmoittaudu mukaan viimeistään torstaina 9.3.2023 tästä. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Lisätietoja antaa Jaana Joutsenkorpi, jaana.joutsenkorpi@ampumaurheiluliitto.fi  / p. 040 775 7802

Keksi nimi uudelle monilajiselle ampumaurheilukoululle! 

Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen sekä valmennuskulttuurin kehittämishankkeen yhtenä tehtävänä on auttaa kehittämään seurojen toimintaa ja jäsenhankintaa. Yhdeksi tätä tukevaksi työkaluksi on kehitetty monilajinen ampumaurheilukoulu. Ampumaurheilukoulua varten tuotetaan valmiit, helppokäyttöiset materiaalit aluksi pistoolille, kiväärille ja haulikolle sekä myöhemmässä vaiheessa myös action airille. Materiaalit laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi ja ne rakennetaan siten, että myös aloittevan ohjaajan on helppo tarjota ampumaurheiluohjausta seurojen tai seurayhtymien ampumaurheilukouluissa.  

Monilajinen ampumaurheilukoulu on informatiivinen, mutta melko pitkä nimi käytettäväksi puheessa ja tekstissä. Tästä syystä julistamme nimikilpailun ampumaurheilukoulun nimeämiseksi osuvallla ja ytimekkäällä nimellä. Keksitkö juuri sinä kaikkien suuhun sopivan, helposti käytettävän nimen, tai ehkä seurastanne löytyy sanaseppoja pienen aivoriihen pitämiseksi? Nimikilpailu on auki 28.2.2023 saakka. Voit jättää oman ehdotuksesi täällä. 

Ampumaurheiluliiton toimiston henkilökunta yhteistyössä hankkeen ohjausryhmän kanssa valitsee parhaan ehdotuksen, josta on luvassa tuotepalkinto. Toinen palkinto arvotan kaikkien osallistuneiden kesken. 

Monilajisen ampumaurheilukoulun on tarkoitus hankkeen jälkeen kasvaa ja lajeihin voidaan liittää sisältöä myös mm. liikkuvasta maalista tai muusta seurojen toivomasta sisällöstä. Tällä tavalla seurat voivat räätälöidä ampumaurheilukoulustaan monilajisen juuri omaan profiilinsa sopivilla lajeilla. Näin saadaan ampumaurheilua kattavammin tarjolle kokeiltavaksi ja jokaisen on helppoa löytää itselleen sopivin laji. Valmiilla malleilla ja uudistuvalla ohjaajakoulutuksella pyritään valtakunnallisesti tasokkaaseen ja tasalaatuiseen ohjaukseen. 

Lisätiedot hankekoordinaattori Jaana Joutsenkorpi
jaana.joutsenkorpi@ampumaurheiluliitto.fi  / p. 040 775 7802

SAL -valmentajaverkoston ensimmäinen seminaari takana

Valmentajaseminaarin osanottajat ryhmäkuvassa.

Uudistuneen SAL-Valmentajaverkoston ensimmäinen seminaari järjestettiin tammikuun lopussa Kisakallion urheiluopistolla Lohjalla. Seminaarissa oli mukana 19 valmentajaa pistoolin, kiväärin, haulikkolajien ja practicalin parista.  (lisää…)

Ampumaurheiluliitto etsii ampumaseuroja monilajisen ampumaurheilukoulun pilottiseuroiksi 

Vuoden 2022 syyskuussa käynnistyneen ohjaaja- ja valmennuskoulutuksen sekä valmennuskulttuurin kehittämishankkeen puitteissa luodaan seurojen hyödynnettäväksi uutta, monilajista ampumaurheilukoulua. Ensimmäisessä vaiheessa kivääri- ja pistoolilajien rinnalle otetaan haulikkolajit, joihin tutustutaan pääasiassa SimWay Hunt -simulaattoreiden avulla. Myöhemmin, pilottivaiheen jälkeen ampumaurheilukoulun lajivalikoimaan voidaan ottaa järjestävien tahojen ja harrastajien toiveiden mukaan esimerkiksi action air ja/tai liikkuvan maali.  

Uuden ampumaurheilukoulu-konseptin avulla halutaan tehdä ampumaurheilulajeja kattavammin tutuiksi lajista kiinnostuneille uusille harrastajille. Erityyppisiä lajeja kokeilemalla jokaisen on helppo löytää kiinnostavin ja itselleen sopivin laji/lajit. Monilajisen ampumaurheilukoulun avulla halutaan myös parantaa sekä seurojen sisäistä että seurojen välistä alueellista yhteistyötä, jolloin on mahdollista tarjota kattavampaa harrastustoimintaa resurssitarpeen kohtuuttomasti kasvamatta. Pienet seurat voivat yhdistää voimiaan keskenään ja mm. metsästysseurojen sekä riistanhoitoyhdistysten kanssa kattavan lajivalikoiman tarjoamiseksi.  

Etsimme nyt noin viittä seuraa tai seurayhtymää toteuttamaan ensisyksynä aloittavaa monilajisen ampumaurheilukoulun pilottiversiota. Osallistuville seuroille tarjotaan maksutta uudistettu ohjaajakoulutus kevään 2023 aikana. Ohjaajakoulutus sisältää teoriaosuuden verkkokoulutuksena sekä kaksi käytännönläheistä lajipäivää, joista molempiin osallistutaan riippumatta ohjaajan lajitaustasta.  

Mikäli seuranne on itsenäisesti tai alueellisessa yhteistyössä halukas pilotoimaan uutta monilajista ampumaurheilukoulua, ilmoittautukaa mukaan 28.2.2023 mennessä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus hankekoordinaattori Jaana Joutsenkorvelle (jaana.joutsenkorpi@ampumaurheiluliitto.fi). Kertokaa hakemuksessanne, haluatteko toteuttaa pilotin oman seuran jaostojen kesken vai yhteistyönä muiden seurojen kanssa. Ampumaurheiluliitto valitsee mukaan enintään viisi seuraa tai seurayhtymää pyrkien mahdollisimman hyvään valtakunnalliseen kattavuuteen.  

 

SAL -valmentajaverkoston seminaariin otetaan vielä jälki-ilmoittautumisia

Tule mukaan SAL -valmentajaverkoston järjestämään kaikille avoimeen seminaariin Kisakalliossa 27.-28.1.2023! Ilmoittautuminen päättyi 5.1.2023, mutta jälki-ilmoittautumisia otetaan vielä vastaan Suomisportissa täällä

Ohjelma

Pe 27.1.2023
17:00 Päivällinen
18:00 Valmennuksen johtaja Ville Häyrinen: ”Laatua määrällä” – harjoittelun ohjelmointi ja tavoitteenasettelu
20:00 SimWay Hunt -simulaattorin testausta ja verkostoitumista
La 28.1.2023
7:00 alk aamiainen
9:00 Suomen Valmentajat: Psyykkinen valmennus; Keskittyminen
12:00 Huoneiden luovutus ja lounas
13:00 Kimmo Yli-Jaskari: Harjoittelu ampumaurheilussa

Tapahtuman hinta on SAL-Valmentajaverkoston jäsenille 30 € ja muille 60 € (2hh). Hintaan sisältyy ohjelma ja ylläpito (majoitus, pe päivällinen sekä la aamiainen ja lounas). Huomaathan, että sinun tulee liittyä SAL-Valmentajaverkoston jäseneksi ennen tapahtumaan osallistumista saadaksesi jäsenhinnan. Emme hyvitä erotusta jälkikäteen. Yhden hengen huoneesta tulee 35 € lisäveloitus, jonka majoittuja maksaa itse Kisakalliossa seminaarin yhteydessä.

Valmentaverkoston jäseneksi liitytään Suomen Valmentajien nettisivuilla täällä. Jäsenyys maksaa 59€/vuosi sisältäen kaikki Suomen Valmentajien jäsenedut. Valitse liittymislomakkeen toisella sivulla ensin ”liityn Suomen Valmentajien jäseneksi” ja ”liityn lisäksi valmentajayhteisöön”, josta pääset valitsemaan SAL -valmentajaverkoston. Katso tarvittaessa Jäsenlomakkeen täyttöohje. Voit tutustua Suomen Valmentajien jäsenetuihin täällä.

Lisätietoja antaa hankekoordinaatto Jaana Joutsenkorpi, jaana.joutsenkorpi@ampumaurheiluliitto.fi.

Ville Häyrinen kuvattuna maaliskuussa Norjan Hamarissa järjestetyissä ilma-aseiden EM-kilpailuissa. (Kuva: Lassi Palo)

Ilmoittaudu mukaan SAL -valmentajaverkoston seminaariin tammikuussa!

SAL -valmentajaverkosto järjestää ensimmäisen seminaarin Kisakalliossa 27.-28.1.2023. Toivotamme tervetulleeksi kaikki valmentajat ja ohjaajat sekä ammunta- ja valmennustoiminnasta kiinnostuneet.

Ohjelma

Pe 27.1.2023
17:00 Päivällinen
18:00 Valmennuksen johtaja Ville Häyrinen: ”Laatua määrällä” – harjoittelun ohjelmointi ja tavoitteenasettelu
20:00 SimWay Hunt -simulaattorin testausta ja verkostoitumista

La 28.1.2023
7:00 alk aamiainen
9:00 Suomen Valmentajat: Psyykkinen valmennus; Keskittyminen
12:00 Huoneiden luovutus ja lounas
13:00 Kimmo Yli-Jaskari: Harjoittelu ampumaurheilussa

Tapahtuman hinta on SAL-Valmentajaverkoston jäsenille 30 € ja muille 60 € (2hh). Hintaan sisältyy ohjelma ja ylläpito (majoitus, pe päivällinen sekä la aamiainen ja lounas). Huomaathan, että sinun tulee liittyä SAL-Valmentajaverkoston jäseneksi ennen tapahtumaan osallistumista saadaksesi jäsenhinnan. Emme hyvitä erotusta jälkikäteen.

Valmentaverkoston jäseneksi liitytään Suomen Valmentajien nettisivuilla täällä. Jäsenyys maksaa 59€/vuosi sisältäen kaikki Suomen Valmentajien jäsenedut. Valitse liittymislomakkeen toisella sivulla ensin ”liityn Suomen Valmentajien jäseneksi” ja ”liityn lisäksi valmentajayhteisöön”, josta pääset valitsemaan SAL -valmentajaverkoston. Katso tarvittaessa Jäsenlomakkeen täyttöohje. Voit tutustua Suomen Valmentajien jäsenetuihin täällä.

Yhden hengen huoneesta tulee 35 € lisäveloitus, jonka majoittuja maksaa itse Kisakalliossa seminaarin yhteydessä.

Ilmoittaudu Suomisportissa viimeistään 5.1.2023 täällä.

Lisätietoja antaa
Jaana Välimäki, jaana.valimaki@ampumaurheiluliitto.fi, 040 775 7802

Valmentajaverkoston ideointia Kisakalliossa 30. lokakuuta 2022. (Kuva: Lassi Palo)