Vuonna 2023 tullaan järjestämään ampumarataviikko yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton kanssa

Tarkemmasta ajankohdasta ja toteutustavasta infotaan seuroja alkuvuodesta 2023.

Ampumarataviikon aikana tarjotaan suurelle yleisölle myönteisiä elämyksiä ja ajankohtaista tietoa ampumaurheilusta, metsästyksestä ja ampumaradoista.

Ampurataviikon tavoitteena on houkutella radalle seuran omia jäseniä ja suuri joukko muuta yleisöä ajatuksella ”ota kaverisikin tai naapurisikin mukaan” ja ”kokeile kumpi on tarkempi”. Erityisesti houkutellaan nuoria ampumaharrastuksen pariin.

Ampumarataviikko toimii seuroille hyvänä seuran ja lajin esittelytilaisuutena ja mahdollisuutena rekrytoida uusia harrastajia. Ampumarataviikolla osallistujat voivat kokeilla ampumalajien lisäksi erilaisia aseita – simulaattori- ja laseraseista ilma-aseisiin ja radan käyttöön soveltuviin ruutiaseisiin.

Ampumarataviikon pääviestejä ovat vastuullisuus, kasvatuksellisuus, urheilullisuus, yhteisöllisyys ja pitkäjänteisyys. Yksi liiton sloganeista on ”pienestä ampumaurheilijasta isoksi ihmiseksi”, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että ampumaurheilua harrastetaan ”kultahippuikäisistä’” eli 8-14-vuotiaista aikuiseksi asti. Ampumaurheilun vanhin virallinen ikäluokka on 85-vuotiaat (liikkuvassa maalissa). Harrastamisen halutaan siis olevan elinkaaren mittaista, ja se mahdollistaa tasavertaisen harrastusmahdollisuuden.