Unelmien Liikuntapäivää ja Ampumarataviikkoa vietetään toukokuussa äitienpäiväviikolla

Olympiakomitean koordinoima Unelmien Liikuntapäivä 10.5.2023 on kaikenlaisen liikkumisen kokeilu- ja pop up -päivä, joka rakentuu ihmisten omille ideoille, kokeiluille ja yhdessä tekemiselle yli raja-aitojen. Se on kaikenlaisen liikkumisen pop up -päivä, johon kuka tahansa voi osallistua ja järjestää tapahtumia.

Päivän tavoitteena on innostaa ihmisiä liikkumaan ja löytämään uusia tapoja liikkua.

Suomen Ampumaurheiluliitto ja Metsästäjäliito viettävät Unelmien Ampumarataviikkoa äitienpäiväviikolla 8.-14.5.2023. Viikon aikana eri puolilla Suomea ampumaurheiluseurat, metsästysseurat ja muut ratojen käyttäjät järjestävät ampumaradoilla maksuttomia lajikokeiluita ja mahdollisuuden tutustua ohjatusti ja turvallisesti eri ampumalajeihin.

Unelmien Ampumarataviikon tapahtumat, tarkemmat ajankohdat ja paikkakunnat löydät täältä!

Ampurataviikon tavoitteena on houkutella radalle seuran omia jäseniä ja suuri joukko muuta yleisöä ajatuksella ”ota kaverisikin tai naapurisikin mukaan” ja ”kokeile kumpi on tarkempi”. Erityisesti houkutellaan nuoria ampumaharrastuksen pariin.

Ampumarataviikko toimii seuroille hyvänä seuran ja lajin esittelytilaisuutena ja mahdollisuutena rekrytoida uusia harrastajia. Ampumarataviikolla osallistujat voivat kokeilla ampumalajien lisäksi erilaisia aseita – simulaattori- ja laseraseista ilma-aseisiin ja radan käyttöön soveltuviin ruutiaseisiin.

Ampumarataviikon pääviestejä ovat vastuullisuus, kasvatuksellisuus, urheilullisuus, yhteisöllisyys ja pitkäjänteisyys. Yksi liiton sloganeista on ”pienestä ampumaurheilijasta isoksi ihmiseksi”, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että ampumaurheilua harrastetaan ”kultahippuikäisistä’” eli 8-14-vuotiaista aikuiseksi asti. Ampumaurheilun vanhin virallinen ikäluokka on 85-vuotiaat (liikkuvassa maalissa). Harrastamisen halutaan siis olevan elinkaaren mittaista, ja se mahdollistaa tasavertaisen harrastusmahdollisuuden.