Hae mukaan Action Air pilottiseuraksi!

Suomen Ampumaurheiluliitto kutsuu seuroja mukaan järjestämään uudistettua lapsille ja nuorille suunnattua Action Air ampumaurheilukoulua. Pilotteja toteuttamaan etsitään seuroja, joissa Action Air on jo yhtenä toimintamuotona. Dynaamisena ja kiinnostavana lajina Action Air houkuttelee varsinkin nuoria harrastajia. Lajin kautta on mahdollisuus saada lisää harrastajia seuroihin.  

Action Air -ampumaurheilukoululle tarjotaan ohjaajakoulutus ja materiaalit ampumaurheilukoulun toteuttamiseen. Ohjaajakoulutus koostuu monilajisen ampumaurheilukoulun kanssa yhteisestä verkkokoulutuksesta sekä Action Air -lajikoulutuspäivästä. Pilottiseurat saavat käyttöönsä valmiit materiaalit, joiden avulla  toimintaa on helppo lähteä toteuttamaan matalalla kynnyksellä. Materiaalit tuotetaan yhteistyössä lajiasiantuntijoiden kanssa. Seurat voivat täydentää ja muokata materiaaleja omaan toimintakehykseensä sopiviksi. 

Tulevaisuudessa Action Air -ampumaurheilukoulu voi pyöriä seurassa läpi vuoden tai muutaman kuukauden jaksoina. Action Air voi olla myös yksi monilajisen ampumaurheilukoulun lajeista, jolloin sen kesto voi olla  5-10 kertaa. Toiminta voi jakautua myös molempiin malleihin, jolloin esimerkiksi monilajisen ampumaurheilukoulun Action Airista itselleen mieluisan lajinsa löytäneet voivat siirtyä seuran pidempikestoiseen Action Air -ampumaurheilukouluun. Seura voi päättää toteutetaanko Action Air -ampumaurheilukoulua practical-, ilma-ase- vai nuorisojaoston alaisuudessa yhdessä tai erikseen. 

Mukaan otetaan noin viisi seuraa tai seurayhtymää toteuttamaan Action Air pilotteja syksyllä 2023. Maksuton uudistettu ohjaajakoulutus tarjotaan osallistuville seuroille kevään 2023 aikana.  

Ilmoita seurasi mukaan 7.4.2023 mennessä vapaamuotoisella hakemuksella. Kuvailkaa seuranne nykyistä Action Air -toimintaa ja suunnitelmanne pilotin toteuttamisesta. Ampumaurheiluliitto valitsee mukaan arviolta viisi seuraa huomioiden mahdollisimman hyvin valtakunnallisen kattavuuden.  Hakemukset lähetetään hankekoordinaattori Jaana Joutsenkorvelle (jaana.joutsenkorpi@ampumaurheiluliitto.fi). Jaanalta saat myös lisätietoja hankkeeseen liittyvistä asioista.  

 

Ampumaurheiluliitto etsii ampumaseuroja monilajisen ampumaurheilukoulun pilottiseuroiksi

Vuoden 2022 syyskuussa käynnistyneen ohjaaja- ja valmennuskoulutuksen sekä valmennuskulttuurin kehittämishankkeen puitteissa luodaan seurojen hyödynnettäväksi uutta, monilajista ampumaurheilukoulua. Ensimmäisessä vaiheessa kivääri- ja pistoolilajien rinnalle otetaan haulikkolajit, joihin tutustutaan pääasiassa SimWay Hunt -simulaattoreiden avulla. Myöhemmin, pilottivaiheen jälkeen ampumaurheilukoulun lajivalikoimaan voidaan ottaa järjestävien tahojen ja harrastajien toiveiden mukaan esimerkiksi action air ja/tai liikkuvan maali.  

Uuden ampumaurheilukoulu-konseptin avulla halutaan tehdä ampumaurheilulajeja kattavammin tutuiksi lajista kiinnostuneille uusille harrastajille. Erityyppisiä lajeja kokeilemalla jokaisen on helppo löytää kiinnostavin ja itselleen sopivin laji/lajit. Monilajisen ampumaurheilukoulun avulla halutaan myös parantaa sekä seurojen sisäistä että seurojen välistä alueellista yhteistyötä, jolloin on mahdollista tarjota kattavampaa harrastustoimintaa resurssitarpeen kohtuuttomasti kasvamatta. Pienet seurat voivat yhdistää voimiaan keskenään ja mm. metsästysseurojen sekä riistanhoitoyhdistysten kanssa kattavan lajivalikoiman tarjoamiseksi.  

Etsimme nyt noin viittä seuraa tai seurayhtymää toteuttamaan ensisyksynä aloittavaa monilajisen ampumaurheilukoulun pilottiversiota. Osallistuville seuroille tarjotaan maksutta uudistettu ohjaajakoulutus kevään 2023 aikana. Ohjaajakoulutus sisältää teoriaosuuden verkkokoulutuksena sekä kaksi käytännönläheistä lajipäivää, joista molempiin osallistutaan riippumatta ohjaajan lajitaustasta.  

Mikäli seuranne on itsenäisesti tai alueellisessa yhteistyössä halukas pilotoimaan uutta ampumaurheilukoulua, ilmoittautukaa mukaan 28.2.2023 mennessä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus hankekoordinaattori Jaana Joutsenkorvelle (jaana.joutsenkorpi@ampumaurheiluliitto.fi). Kertokaa hakemuksessanne, haluatteko toteuttaa pilotin oman seuran jaostojen kesken vai yhteistyönä muiden seurojen kanssa. Ampumaurheiluliitto valitsee mukaan enintään viisi seuraa tai seurayhtymää pyrkien mahdollisimman hyvään valtakunnalliseen kattavuuteen.  

Ampumaurheilukoulutoiminta

Kultahipputoiminnan tärkein toimintamuoto on lasten ampumakoulut, joiden kautta lapset pääsevät mukaan urheiluammunnan pariin. Ampumaurheiluliiton jäsenseurojen ampumakouluja tuetaan tuottamalla materiaaleja ja järjestämällä ohjaajakoulutuksia.

Lataa tästä valmiita materiaaleja, joita voit hyödyntää ampumaurheilukoulun perustamisessa, toiminnan kehittämisessä sekä vanhempien illoissa. Uusia materiaaleja päivitetään kevään 2023 aikana.

Ampumakoulun perustaminen ohjeet

Ampumaurheilukoulun opetusdiat

Vanhempien osallisuus urheiluseurassa