Tähtiseurat ovat eri lajien laatuseuroja,
jotka ovat saaneet Olympiakomitean
tähden tunnustukseksi laadukkaasta
työstä.

Ampumaurheiluseuroille kutsu Tähtiseura-laatuohjelmaan

 

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee
suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään
sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä
muiden laatuseurojen kanssa.

Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä luoneet Tähtiseura-laatuohjelman,
jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen.
Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset
(lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset
johtamisen laatutekijät.

Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista Tähtikuviota – jatkuvan kehittämisen
verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.
Tähtikuvio tarjoaa sähköisen alustan, jonka kautta seuroille aukeaa yhteys myös muiden alueiden
ja lajien toimijoihin.

– Urheiluseurojen yhteisöllisyys on suuri voimavara suomalaiselle urheilumenestykselle.
Tähtiseura-ohjelmalla haluamme vahvistaa yhteistyötä seurojen välillä ja edistää osaltamme
hyvinvointia yhä useamman suomalaisen arjessa. Osana Tähtikuviota jokainen voi urheilla
ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan aina huippu-urheilijaksi asti entistä suuremman
taustatuen avulla, kertoo ohjelman tavoitteista Olympiakomitean Lisää liikettä
-yksikön johtaja Pekka Nikulainen.

 

Tähtikuvio yhdistää voimavarat

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä
heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä
toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin,
mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

Lasten ja nuorten osa-alueella Tähtimerkki tarkoittaa ennen kaikkea kehittävää ja innostavaa ympäristöä
harrastamiseen ja urheiluun. Aikuiset-tähtimerkin saanut seura kiinnittää puolestaan huomiota sekä
joustaviin harrastusmahdollisuuksiin että laajempaan osallistumismahdollisuuteen seuran toiminnassa.
Huippu-urheilijoille Tähtiseura luo entistä paremmat edellytykset harjoitella ja menestyä ohjaamalla
resursseja urheilijoidensa tukemiseen.

Pienessä maassa aktiivisesti yhdessä toimiminen on paras mahdollinen tapa luoda yhteisöllisyyttä,
kehittyä ja saavuttaa menestystä. Tähtiseura-yhteisöön liittymällä seura saa apua ja työkaluja toiminnan
kehittämiseen ja uudistumiseen, vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.
Seurojen yhdessä muodostama Tähtikuvio loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään.

 

Mitä hyötyä Tähtiseuraohjelmasta on seuralle?

 • Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan
 • Seura saa tukea seuran kehittämiseen, joka mahdollistaa entistä parempaa seuratoimintaa
  • Sähköinen kehittämistyökalu seurojen käyttöön, tietoa, viestintää, hyviä malleja, koulutusta
 • Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena helpottaa seuran kehittämistyötä
 • Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista
  • seurojen välillä sekä lajiliittojen että aluejärjestöjen kanssa
 • Mahdollisuus tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin näkyväksi ja parantaa seuran imagoa
  • harrastajille, vanhemmille, yhteistyökumppaneille, kunnille…
  • Miten mukaan laatuseuraohjelmaan?
 • Seuratoiminnan uuteen laatuohjelmaan eli Tähtiseura-ohjelmaan voivat ilmoittautua kaikki laadun
  kehittämisestä kiinnostuneet Ampumaurheiluliiton jäsenseurat. Ampumaurheiluliiton entisistä
  Sinettiseuroista on seuraavat seurat auditoitu Lasten ja nuorten osa-alueen tähtiseuroiksi.Ampumaurheilun Lasten ja nuorten tähtiseuroja ovat:
  Haapajärven Ampumaseura (HaaAS)
  – voimassa 29.12.2020
  Hämeenlinnan Ampumaseura (HlAS)
  – voimassa 12.3.2021 asti
  Härmän Seudun Ampujat (HSA)

  – voimassa 10.4.2021 asti
  Kyrkslätt Skytteförening (KSF)
  – voimassa 20.3.2021 asti
  Orimattilan Seudun Urheiluampujat (OSU)
  – voimassa 29.3.2020 asti
  Pieksämäen Seudun Ampujat (PiekSA)
  – voimassa 8.9.2019 asti
  Siilinjärven Luotiampujat (SiiLa)
  – voimassa 30.1.2020 asti
  Tornionseudun Ampujat (TorSA)
  – voimassa 22.1.2022 asti, myös Aikuisliikunta. 
  Turun Seudun Ampujat (TSA)
  – voimassa 6.2.2021 asti

  Tornionseudun Ampujat on ampumaurheilun tähtiseura niin lasten ja nuorten kuin myös aikuisten liikunnassa.
 • Tähtiseura-ohjelmaan kuuluu kolme eri osa-aluetta, joita seura voi kehittää: lapset/nuoret, aikuiset ja
  huippu-urheilu. Lisäksi kaikilla osa-alueilla on yhteisiä laatutekijöitä, joiden laatutekijät tulee
  täyttää saavuttaakseen Tähtimerkin.  Seura voi lähteä itsenäisesti kehittämään lasten & nuorten ja
  aikuisten seuratoimintaa kohti Tähtimerkkiä. Sen sijaan huippu-urheilun laatuseuratoimintaan mukaan
  pääseminen edellyttää, että lajiliitto on valinnut seuran mukaan ohjelmaan.
 • Tähtimerkin saaminen edellyttää auditointia
  Tähtimerkin saaminen edellyttää auditointia,
  joka on lajiliiton vastuulla.Lasten ja nuorten toiminnan osalta auditointivalmius on lähtökohtaisesti
  kaikilla lajiliitoilla.
 • Aikuisten liikuntatoiminnan osalta voit tarkistaa mukana olevien lajiliittojen valmiuden auditoida
  aikuisliikuntatoimintaa.  Aikuisliikunnan osalta monet lajiliitot (ml. ampumaurheilu) ottavat
  aikuisliikunnan auditoinnit ohjelmaan vuonna 2019, joten seurat voivat käynnistää osa-alueen
  kehittämisen heti.
 • Huippu-urheilu osalta auditointi tulee automaattisesti seuroille, jotka valitaan huippu-urheiluseurojen
  kehittämisohjelmaan.

Kehittämisestä innostunut seura voi ohjelmaan ilmoittauduttuaan lähteä välittömästi kehittämään
toimintaansa. Seurat voivat kehittää toimintaa omaa tahtia. Vaadittavan laatutason saavuttaminen
kestää yleensä muutamasta kuukaudesta vuoteen.

Tähtiseura-tunnustus on aina laji- ja osa-aluekohtainen eli seurassa voi olla useita eri Tähtimerkkejä.

Suosittelemme, että yleisseuroissa seuran eri lajijaostot käynnistävät kehittämistoiminnan yhdessä,
jos monta jaostoa on kiinnostunut asiasta.  Auditointi tapahtuu tässä tapauksessa lajikohtaisesti,
mutta esim. yhteisten alueiden laatutekijät voidaan tällöin auditoida yhdellä kertaa.


Näin seuranne pääsee mukaan Tähtiseura-ohjelmaan

 1. Valitkaa osa-alue(et), jota haluatte lähteä kehittämään (lapset ja nuoret, aikuiset).
 2. Kootkaa seurastanne tiimi, joka tutustuu laatutekijöihin ja tekee suunnitelman sekä
  aikataulun kehittämisprosessista.
 3. Kehittämistyö sisältää itsearviointia. Kehittämistyöhön voitte lajiliiton lisäksi saada
  apua liikunnan aluejärjestöiltä.


Sähköinen alusta Olympiakomitean sivuilta

Kehittämistyön tueksi on kehitetty uusi sähköinen alusta, jossa seura voi tehdä omaa kehittämistyötään
itsenäisesti ja/tai vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa.

Olympiakomitean Tähtiseurat – seurojen laatuohjelmaan tästä.

 

Tiedustelut
Timo Rautio
timo.rautio@ampumaurheiluliitto  

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

.

MS Word -tiedosto
PDF-tiedosto