Tähtiseurat ovat eri lajien laatuseuroja,
jotka ovat saaneet Olympiakomitean
tähden tunnustukseksi laadukkaasta
työstä.

Ampumaurheiluseuroille kutsu Tähtiseura-laatuohjelmaan

 

 • Seuran kehittäminen on innostavaa tiimityötä. Tähtiseura-ohjelman kehittämispolulle voivat lähteä
  mukaan kaikki seuratoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet seurat. Kehittämisen apuvälineenä
  toimii Olympiakomitean kaikille seuroille avoin ja maksuton Tähtiseura-verkkopalvelu.
  Tervetuloa mukaan kehittämispolulle!

  Ensiaskeleet Tähtiseuran kehittämispolun aloittamiseksi

  1. Pohtikaa seurassanne kehitystarpeita ja perustakaa 3 – 5 hengen Tähtiseuratiimi, jonka
  tavoitteena on viedä seuran kehittämispolkua eteenpäin sekä innostaa myös muita mukaan.
  Hyödyntäkää  tiimiharjoitukset-työkalua tiimin muodostamisessa.

  2. Valitkaa osa-alue(et), jota haluatte lähteä kehittämään: lapset ja nuoret, aikuiset.
  Käsitelkää asia seuran johtokunnassa / hallituksessa, joka tekee päätöksen kehittämispolulle
  lähtemisestä, valittavista kehityspolun osa-alueista sekä mahdollisesta Tähtimerkin tavoittelusta.

  3. Liittykää Tähtiseura-verkkopalveluun. Tutustukaa huolellisesti käyttöönottoon liittyviin ohjeisiin.

  • Verkkopalvelussa voi tässä vaiheessa tehdä lasten ja nuorten sekä aikuisten kehittämispolkua.
  • Tähtiseura-verkkopalvelu toimii osana Suomisport-palvelua. Jos seurallanne on pääkäyttäjä
   Suomisportissa, toimii hän myös Tähtiseura-verkkopalvelun pääkäyttäjänä ja hyväksyy seuran muut
   jäsenet palveluun. Tarvittaessa kysy apua Ampumaurheiluliiton palvelusihteeriltä.

  4. Tutustukaa kyseisen osa-alueen laatutekijöihin.  Laatutekijät löytyvät myös Tähtiseura-
  verkkopalvelusta. Tehkää suunnitelma ja aikataulu seuranne kehittämispolulle.

  5. Aloittakaa kehittäminen valisemallanne osa-alueella. Kehittämistä voi tehdä omaan tahtiin palan
  kerrallaan ja/tai vuorovaikutuksessa liiton tai alueen seurakehittäjän kanssa. Kehittämistyö sisältää
  itsearviointia. Hyödyntäkää verkkopalvelun työkaluja ja tukimateriaalia.

  Mitä hyötyä laatuohjelmasta ja Tähtimerkistä on seuralle?
  • Laatuohjelma on seurakehittämisen työväline. Seura saa tukea seuran kehittämiseen, joka mahdollistaa
   entistä parempaa seuratoimintaa. ​
  • Maksuton verkkopalvelu seurojen kehittämistyön tueksi; tietoa, viestintää, hyviä malleja, koulutusta.​
  • Ohjelmassa mukanaolo kannustaa toiminnan kehittämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa sekä
   helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista seurojen välillä sekä lajiliittojen että aluejärjestöjen kanssa.​
  • Yhteinen vahva Tähtimerkki -brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan ja antaa seuralle
   mahdollisuuden tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin näkyviksi ja parantaa imagoa​.

  Tähtiseura-tunnustus on aina laji- ja osa-aluekohtainen eli seurassa voi olla useita eri Tähtimerkkejä.

Suosittelemme, että yleisseuroissa seuran eri lajijaostot käynnistävät kehittämistoiminnan yhdessä,
jos monta jaostoa on kiinnostunut asiasta.  Auditointi tapahtuu tässä tapauksessa lajikohtaisesti,
mutta esim. yhteisten alueiden laatutekijät voidaan tällöin auditoida yhdellä kertaa.

 

Tiedustelut
Timo Rautio
timo.rautio@ampumaurheiluliitto  

 

 

 

Mitä hyötyä Tähtiseuraohjelmasta on seuralle?

 • Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan
 • Seura saa tukea seuran kehittämiseen, joka mahdollistaa entistä parempaa seuratoimintaa
  • Sähköinen kehittämistyökalu seurojen käyttöön, tietoa, viestintää, hyviä malleja, koulutusta
 • Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena helpottaa seuran
  kehittämistyötä
 • Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista
  • seurojen välillä sekä lajiliittojen että aluejärjestöjen kanssa
 • Mahdollisuus tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin näkyväksi ja parantaa seuran imagoa
  • harrastajille, vanhemmille, yhteistyökumppaneille, kunnille…
  • Miten mukaan laatuseuraohjelmaan?
 • Seuratoiminnan uuteen laatuohjelmaan eli Tähtiseura-ohjelmaan voivat ilmoittautua kaikki
  laadun kehittämisestä kiinnostuneet Ampumaurheiluliiton jäsenseurat.
 • Ampumaurheilun Lasten ja nuorten tähtiseuroja ovat
  Haapajärven Ampumaseura (HaaAS)
  – voimassa 31.03.2022
  Hämeenlinnan Ampumaseura (HlAS)
  – voimassa 31.03.2022 asti
  Härmän Seudun Ampujat (HSA)

  – voimassa 31.03.2022 asti
  Kyrkslätt Skytteförening (KSF)
  – voimassa 31.03.2022 asti
  Orimattilan Seudun Urheiluampujat (OSU)
  – voimassa 31.12.2022 asti
  Pieksämäen Seudun Ampujat (PiekSA)
  – voimassa 13.03.2022 asti
  Siilinjärven Luotiampujat (SiiLa)
  – voimassa 31.03.2022 asti
  Tornionseudun Ampujat (TorSA)
  – voimassa 31.03.2022 asti, Tähtiseura myös Aikuisliikunnassa. 
  Turun Seudun Ampujat (TSA)
  – voimassa 31.03.2022 asti

  Tornionseudun Ampujat on ampumaurheilun tähtiseura niin lasten ja nuorten kuin myös aikuisten liikunnassa.

   

 

 

 

.

 

 

.

MS Word -tiedosto
PDF-tiedosto