Kultahipputoiminta

Ampumaurheilun alle 14-vuotiaiden seuratoimintaa kutsutaan Kultahipputoiminnaksi.

Kultahipputoiminnan tarkoitus on luoda lapsille mahdollisuuksia olla mukana ampumaurheilun seura- ja kilpailutoiminnassa.

Kultahippujen kilpailuiden,
ampumaurheilukoulujen tukimateriaalien ja
ohjaajakoulutusten

myötä SAL tukee jäsenseuroja lasten seuratoiminnan järjestämisessä.

Kultahipputoiminnan sisältö, kilpailutoiminta ja ampumalajit on suunniteltu huomioiden lasten ja nuorten omat lähtökohdat, tarpeet ja valmiudet.

Tukiammunta on harjoittelumuoto, jonka avulla aloittelijat ja lapset pääsevät helposti jyvälle uudesta harrastuksestaan. Asetta kannattelevat tuet helpottavat ammunnan perusasioiden, kuten tähtäyksen ja liipaisun, oppimista. Kultahippukilpailuissa tukien käytäminen on sallittu. Lue lisää tukiammunnasta!

Kaikkien mukana olevien aikuisten tulee muistaa että ampumaharrastus ja kilpaileminen on lasten oma juttu!

TUKIAMMUNNAN KILPAILUKAUSI UUSILLA SÄÄNNÖILLÄ

Tukiammunnassa noudatetaan SAL:n virallisia sääntöjä kaikilta muilta osin, kuin mitä tukiammunnan omissa säännöissä on määrätty. Nyt päivitettyjä uusia sääntöjä on noudatettava kaikessa kansallisessa kilpailutoiminnassa sekä Kultahippujärjestelmän kilpailuissa. Uudet 1.10.2018 alkavat säännöt löytyy SAL:n netistä materiaalisalkusta tai kilpailut/säännöt kohdasta. Myös tämän sivun alaosasta.

Uusia Kultahippusääntöjä voi myös tilata SAL:n toimistosta hintaan 2 € kpl.

HYVÄ AMPUMAURHEILUKOULUOHJAAJA

Sinulle ja ampumaurheilukoululaisillesi toimitetaan tilauksestanne uusia Kultahippupasseja 2018-2019. Tutkiessanne niitä huomaatte keskiaukeamalla, että siihen on liitetty mahdollisuus ampumaurheilukoululaisille suorittaa ilma-aseampumakortti ampumaurheilukoulunne yhteydessä myös tulevalla kaudella.
Keskiaukeamalle on laitettu aiheet, jotka ampumakortin saadakseen tulee käydä läpi.

Aiheisiin liittyvän koulutusaineiston saa jokainen Kultahippupassien tilaaja. Koulutusaineisto löytyy myös SAL:n nettisivuilta https://www.ampumaurheiluliitto.fi/nuoriso/kultahipputoiminta/

Jokaisen aiheen läpikäynnin jälkeen ohjaaja laittaa päivämäärän Kultahippupassiin: milloin aihe on käsitelty ja kuittaa sen nimikirjaimillaan. Ampumakoululaisten nimet tulee merkata talteen vielä itselle ja varmistuksen kuka/milloin on suorittanut kyseisen aihealueen. Taltiointi on erittäin tärkeää, jos Kultahippupassi meneekin nuorelta hukkaan. Kaikki aiheet on läpikäytävä ennen kuin ilma-aseampumakortin saa itselleen.
Ampumakortti tulee maksamaan 5 euroa, mutta sitä ei sisällytetä Kultahippupassin 2018-2019 hintaan. Tämä 5 euroa on hyvä sisällyttää seuranne ampumaurheilukoulun maksuun. Todettakoon, että nyt on hyvä mahdollisuus suorittaa ilma-asekortti, koska aiheet ovat sellaisia, jotka käydään ampumaurheilukouluissa läpi jo normaalisti. Nyt vaan niihin kiinnitetään vähän enemmän huomiota ja saatte myös kouluttajamateriaalin, joka tukee koulutusta.
Kun korttiin on kertynyt kaikki merkinnät, niin kaikkien ilma-asekortin suorittaneiden ampumaurheilukoululaisten nimilistat syntymäaikoineen toimitetaan Kirsi Kankaanmäelle  Ampumaurheiluliittoon osoitteeseen kirsi.kankaanmaki@ampumaurheiluliitto.fi. Tämän jälkeen ilma-aseampumakortit tilataan SAL:n toimesta ja toimitetaan seurallenne. Seura voi jakaa kortit vaikka Ampumaurheilukoulun päätöstilaisuudessa.

Ampumaurheilukoulun päätteeksi on hyvä jakaa todistus. Todistuksen voi tulostaa alla olevista linkeistä.

Kultahippupassien tilaajille saatekirje 2018-19
KH-passin saatekirje 2018-19

Ampumaurheilukoulun todistus
Ampumakoulutodistus SAL

Ampumaurheilukoulun todistus muokattava
Ampumakoulutodistus muokattava SAL

SAL Kultahippusäännöt alkaen joulukuu 2018
Uudet-Kultahippusäännöt-2018

Ilma-aseampumakortin koulutusohjeet 2018-19
Ilma-ase ampumakortin ohjeet Kultahippupassiin 2018-19

 

Tuntematon tiedostomuoto
PDF-tiedosto

PDF-tiedosto