Nuorisovaliokunta

SAL:n nuorisovaliokunnan tavoitteena on tarkastella ja kehittää lasten ja nuorten toimintaa lasten ja nuorten näkökulmasta.

Nuorisovaliokunta osallistuu nuorten valmennus- ja kilpailutoiminnan kehittämiseen ylläpitämällä vuoropuhelua aluejaostojen ja lajijaostojen sekä kilpailuvaliokunnan sekä valmennuksen johtoryhmän kanssa.

Nuorten kansallisia sarjoja koskevat päätökset tekee kilpailuvaliokunta. Nuorisovaliokunta tekee Kultahippusarjoja ja tukiammuntaa koskevat päätökset.

NUORISOVALIOKUNNAN JÄSENET 2023:
Juhani Forsman, puheenjohtaja
Elina Lehtomäki
Anu Manninen
Marko Mäkelä
Heikki Romppanen
Juho-Pekka Maunula
Marko Keskitalo

Kustaa Ylitalo, sihteeri, esittelijä
+ hallituksen yhdyshenkilö: Johanna Björkroth