1. Valintaikkuna sulkeutuu kuusi (6) viikkoa ennen mestaruuskilpailujen alkupäivää
   1. EM 2022 Puola (kivääri ja pistooli): 4.7.2021-24.7.2022, EM 2022 Kypros (haulikko): 1.1.2022-13.7.2022.
   2. MM, haulikko (Kroatia) 2022 – 1.1.2022-14.8.2022.
   3.  MM, kivääri ja pistooli (Egypti) 2022 – 29.8.2021-28.8.2022.
   4.  MM ja EM, liikkuva maali – 1.3.2022-19.6.2022.
 2.  Valintamenettelyssä käytetyt termit: MCS ja MQS
  1. MCS (minimum consideration score) = ”valintaharkinnan” minimiraja
   1. MCS on vähimmäisraja, jonka perusteella valintaa harkitaan.
   2. Mikäli MCS raja ei ole ylittynyt, mahdollisuutta valintaan EI ole (paitsi 3 henkisen joukkueen jäsenenä tapauksessa, jossa riittävä määrä urheilijoita on ylittänyt valintakelpoisuuden minimirajan.)
   3. MCS tuloksen saavuttaminen ei takaa valintaa, ainoastaan valintaan harkinnan.
   4. MCS raja on laskettu edellisen nelivuotissyklin ajalta, MC- sekä arvokilpailuissa 15. sijan tuloskeskiarvona.
   5. MCS lasketaan nelivuotissykleittäin ja päivitetään vuosittain.
  2. MQS (minimun qualification score ) = ”valintahyväksynnän” minimiraja
   1.  Urheilijat, jotka saavuttavat MQS tuloksen, ovat etusijalla valinnoissa.
   2. MQS on laskettu edellisen nelivuotissyklin ajalta, MC-kilpailuiden sekä mestaruuskilpailuiden keskiarvona, jolla on saavutettu viimeinen finaalisijoitus, (kiväärissä ja pistoolissa finaalin kahdeksas sija, haulikossa finaalin kuudes sija).
   3. MQS lasketaan nelivuotissykleittäin ja päivitetään vuosittain.
 1. 3. MCS ja MQS taulukot lajeittain

 

 

 1. Kivääri ja pistooli – yksityiskohtaiset valintaperusteet (aikuiset ja juniorit)
  1. Aikuisten on saavutettava MCS raja vähintään kahdesti (2x) viimeisen 12 kuukauden aikana valintaikkunan sulkeutumispäivästä.
  2. Junioreiden on saavutettava MCS raja vähintään kerran (1x) viimeisen 12 kuukauden aikana valintaikkunan sulkeutumispäivästä.
  3. MQS rajan saavuttamisen etu on, että urheilija on valinnoissa etusijalla.
  4. Valintakilpailut listataan erikseen, sisältäen sekä kansainvälisiä että kotimaisia kilpailuja.
  5. Aikuiset: yhden MCS tuloksen tulee olla saavutettu ulkomailla valintakilpailussa. Junioreilla kotimaisessa kilpailussa saavutettu MCS tulos riittää.
  6. Päävalmentaja voi tarvittaessa valmennuksen johtajan hyväksynnällä asettaa ylimääräisiä näyttökilpailuja. Näistä ilmoitetaan urheilijoille mahdollisimman pian.

5.  Skeet – yksityiskohtaiset valintaperusteet (aikuiset ja juniorit)

  1. EM- ja MM-kilpailun valintaan liittyen lasketaan kolmen parhaan näyttökilpailutuloksen keskiarvo viiden (5) viimeisen näyttökilpailun osalta.
  2. MQS rajan saavuttamisen etu on, että urheilija on valinnoissa etusijalla.
  3. Näyttökilpailut listataan erikseen, sisältäen sekä kansainvälisiä että kotimaisia kilpailuja.
  4. Aikuiset: Keskiarvolaskentaan käytettävien kolmen parhaan näyttökilpailutuloksen tulee sisältää ulkomailla, kansainvälisessä näyttökilpailussa ammuttu tulos.
  5. Junioreilla keskiarvolaskennassa käytettävien näyttökilpailutulosten ei tarvitse sisältää ulkomailla ammuttua näyttökilpailutulosta, mutta halutessaan juniorit voivat hyödyntää kansainvälisiä näyttökilpailutuloksia.
  6. Keskiarvotulosta verrataan valintamenettelyssä mainittuun MCS-rajaan. Mikäli keskiarvotulos saavuttaa MCS-rajan, urheilija on valintakelpoinen ja häntä voidaan harkita nimitettäväksi arvokilpailujoukkueeseen.
  7. Keskiarvotuloksen saavuttaessa MCS-rajan, urheilija on oikeutettu minimiomavastuuseen arvokilpailukustannusten osalta.
  8. Päävalmentaja voi tarvittaessa valmennuksen johtajan hyväksynnällä asettaa ylimääräisiä näyttökilpailuja. Näistä ilmoitetaan urheilijoille mahdollisimman pian.

6. Trapyksityiskohtaiset valintaperusteet (aikuiset ja juniorit)

  1. Näyttökilpailuiden kolmen (3) parhaan tuloksen keskiarvoa verrataan MCS ja MQS rajoihin.
  2. MQS rajan saavuttamisen etu on, että urheilija on valinnoissa etusijalla.
  3. Näyttökilpailut listataan erikseen, sisältäen sekä kansainvälisiä että kotimaisia kilpailuja.
  4. Aikuiset: yhden keskiarvolaskentaan käytettävän tuloksen tulee olla ammuttuna ulkomailla, kansainvälisessä näyttökilpailussa.
  5. Junioreilla riittää keskiarvotuloksen laskemiseen pelkät kotimaiset näyttökilpailutulokset, mutta myös juniorit voivat halutessaan hyödyntää kansainvälisiä näyttökilpailutuloksia.
  6. Päävalmentaja voi tarvittaessa valmennuksen johtajan hyväksynnällä asettaa ylimääräisiä näyttökilpailuja. Näistä ilmoitetaan urheilijoille mahdollisimman pian.

 

7. Liikkuva maali – yksityiskohtaiset valintaperusteet (aikuiset ja juniorit)

Näyttökilpailujen tuloksista lasketaan kunkin urheilijan keskiarvotulos, jota verrataan lajin MCS-rajaan.

Kustakin näyttökilpailusta urheilija voi hyödyntää yhden tuloksen keskiarvotuloksensa laskentaan. Keskiarvotuloksen laskentaan käytetään kolmen parhaan eri kilpailun tulosta. Näyttökilpailujen maksimimäärälle ei ole rajaa.  Kaikki urheilijat, jotka ovat lajinsa MCS-rajan saavuttaneet, ovat valintakelpoisia, mutta he eivät ole automaattisesti valittuja arvokilpailujoukkueeseen. MCS-rajan saavuttaneiden joukosta ainoastaan näyttökilpailuiden parhaan keskiarvotuloksen ampunut (rank#1) on automaattisesti valittu ja muiden valintakelpoisten joukosta valinnan tekee päävalmentaja. MM-kilpailuihin liittyen henkilökohtainen mitali EM-kilpailuissa 2022 (ilma-aseiden EM 2022) oikeuttaa valintaan siinä lajikategoriassa (10m).

Näyttökilpailut määritetään myöhemmin kilpailukalenterin päivittyessä. Päävalmentaja voi tarvittaessa lisätä uusia näyttökilpailuja valmennuksen johtajan suostumuksella, mikäli siihen esiintyy tarvetta (esim. pandemian peruuttaa kilpailuja). Tavoitellaan lisäksi mahdollisuutta, että ainakin yksi valintakilpailu tapahtuisi ulkomailla.

Kriteerinä valinnassa käytetään mm:

 1. Ampujan kehityssuuntaa ja -ennustetta,
 2. Urheilijan kansainvälisten kilpailuiden näyttöjä,
 3. Urheilijan aikaisempaa arvokilpailumenestystä,
 4. Urheilijan harjoittelun määrää ja laatua,
 5. Urheilijan sitoutumista määrätietoiseen valmentautumiseen,
 6. Urheilijan paineensietokykyä.

Päävalmentaja voi esittää joukkuevalintapykälän hyödyntämistä ja siten myös yhden alle MCS-rajan jääneen urheilijan valitsemista arvokilpailujoukkueeseen, mikäli hän katsoo joukkueella olevan realistisen mitalimahdollisuuden arvokilpailussa. Joukkuevalintaa on mahdollista esittää, mikäli vähintään 2/3 joukkueen jäsenistä on MCS-rajan saavuttanut.

 1. Valintarajan minimirajan (MCS) saavuttaneiden urheilijoiden osalta päävalmentajat tekevät valmennuksen johtajalle esityksen valintakelpoisista urheilijoista perustuen seuraaviin kriteereihin:
  • Ulkomailla saavutetut MCS ja MQS tulokset ovat arvokkaampia kuin kotimaassa ammutut tulokset. Tämä korostuu erityisesti tasatilanteessa.
  • Tulokset ISSF:n merkittävimmissä kilpailuissa (arvokilpailut ja MC) viimeisen 12 kuukauden aikana – erityisarvoa mitali- sekä finaalisijoituksilla.
  • Tulokset SM-kisoissa sekä virallisissa ISSF:n ja muissa kansainvälisissä GP-kisoissa – erityisarvoa mitali- sekä finaalisijoituksilla.
  • Suoritukset muissa kotimaisissa ennätyskelpoisissa kilpailuissa.
  • Suoritusten kehityssuunta – suorituksen ja suoritusvarmuuden noususuhdannetta painotetaan ja arvioidaan sen viittaamista finaali- sekä mitalipotentiaaliin tulevaisuudessa.
  • Valmentajien arvio urheilijan mitalipotentiaalista tulevaisuudessa.
 2. Lisäksi, muita tekijöitä, joita voidaan hyödyntää valintaharkinnassa
  • Joukkuevalintapykälän hyödyntäminen – kolmatta joukkueen jäsentä voidaan harkita joukkueeseen ilman MCS-rajan ylittävää tulosta, mikäli kaksi muuta joukkueen jäsentä ovat ylittäneet MCS-rajan ja joukkueen yhteistulos täyttää arvokilpailun mitalikriteerit edeltävänä vuonna.
  • Urheilijaa, jolla on vain yksi MCS tulos (kivääri ja pistooli), voidaan harkita kehitys- sekä potentiaaliperustein tai täydentämään joukkuetta, jos vähemmän kuin kolmella urheilijalla on MCS-tulos kyseisessä lajissa tai Mixed joukkueessa.
  • Joukkueen tai sekajoukkueessa (mixed) voi muodostaa myös aikuis-junioriurheilija-pari. Junioriurheilijan tulee olla saavuttanut oman luokkansa MCS-arvo.
  • Valmentaja tekee valinnat Mixed joukkueen kokoonpanosta valintakelpoisten urheilijoiden välillä, ottaen kaikki tekijät huomioon.
  • Mikäli juniori-ikäinen osallistuu aikuisten MC-kilpailuun, joka on määritetty valintakilpailuksi aikuisille, kyseinen kilpailu hyväksiluetaan myös juniori-ikäisen näyttökilpailuksi ja siten näyttötulokseksi.