Ampumaurheilukoulujen käytännön toiminta
Tavoite lasten kannalta
Jokainen meistä on erilainen. Jokainen lapsi kehittyy omaa tahtiaan. Lapsen kehitys etenee tiettyjen vaiheiden kautta, missä fyysisen ja psyykkisen kypsymisen sekä oppimisen välillä on kokonaisvaltainen jatkuva vuorovaikutus.

Näiden lainalaisuuksien takia liikunnallisten taitojen oppiminen tapahtuu myös hyvin yksilöllisesti. Lapsen pitää voida osallistua liikuntaan omin edellytyksin, tarpein ja ehdoin. Lasta pitää kohdella ainutlaatuisena yksilönä, jolla on omat lähtökohdat ja mahdollisuudet kehittyä. Lasten liikunta on kehittymistä ja kasvamista myönteisessä ilmapiirissä liikunnan keinoin. Lapsi huomioidaan ja häntä arvostetaan hänen omista suorituksistaan kokonaisvaltaisena yksilönä, vertailematta muihin.

Kaikilla lapsilla on käsittämätön määrä mahdollisuuksia, jotka liikunnan avulla voidaan loihtia esiin ja kehittää edelleen. Mielenkiinto, innostava ohjaus, turvallinen ympäristö, mahdollisuus luoda itse ja oppimisen riemu luovat yhdistelmän, jonka avulla lapset parhaimmillaan innostuvat omakohtaiseen elinikäiseen liikunnan harrastamiseen. On tärkeää, ettei liikuntaa järjestetä niin, että se rajoittaa lasten mahdollisuuksia kokea ja kokeilla. Kaikilla lapsilla on oikeus kehittyä ja kehittää aito innostus liikuntaan omista lähtökohdistaan.

Ampumaurheilukouluissa keskittymiskyky paranee, oman kehon hyvä hallinta, tasapainon kehittyminen, kiinnostavaa tekemistä, ampumataitojen oppimista, kannustusta ja huomiota.

Tavoite seuran kannalta
Uusia harrastajia – turvaa lajin tulevaisuuden, jäsenrakenne muuttuu, edistää suvaitsevaisuutta ja avoimuutta, toiminta monipuolistuu, imago paranee, vanhemmat saadaan toimintaan mukaan, perusteluja kunnan tuelle ja uusille radoille.

Lasten vanhempien aktivointi
Lapsen ampumaurheiluharrastuksen pysyvyyden kannalta lasten vanhempien mukanaolo on tärkeää. Jo pelkkä kulkeminen hjarjoituksiin vaatii usein kyydin vanhemmilta. Useat seurat ovat luoneet käytäntöjä, miten houkutella koko perheet mukaan toimintaan ja vähitellen monet vanhemmista ovat tulleet mukaan jopa ohjaajiksi.

Kun vanhempien mukanaolo harjoituksissa on luonteva osa toimintaa, on uusienkin perheiden helppo tulla mukaan. Useissa seuroissa jopa edellytetään vanhemman mukanaoloa harjoituksessa yhdessä lapsen kanssa.

Hyvä ilmapiiri syntyy tervetulotoivotuksista, hymyistä ja iloisesta tekemisestä, johon jokainen on tervetullut. Kauden alussa järjestetty vanhempainilta poistaa jännityksen tunteita, ja siellä on aikaa kertoa toiminnasta ja vanhempien roolista harjoituksessa.

”Meillä menee silloin hyvin, kun myös lasten ja nuorten vanhempien luottamus toimintaamme on horjumaton”