Vuoden 2023 Kultahippufinaalit järjestettiin Kisakalliossa (ilma-aseet) 15.-16.4. ja Nokialla (ruutiaseet) 5.8. Kiitos kaikille osallistujille ja järjestäjille!

Kilpaileminen tuo väriä harrastukseen

Lapset aloittavat kilpailemisen yleensä Kultahippukilpailuista. Kilpailukausi käsittää aikavälin 1.1.-31.12. Kultahipuille järjestetään maakunnallisia ja alueellisia kultahippukilpailuja sekä vuosittain valtakunnallinen Kultahippufinaali.Tytöt ja pojat ampuvat ikäluokittain samassa sarjassa:

14-sarjoissa tyttö tai poika, joka kalenterivuonna täyttää enintään 15 vuotta.
12-sarjoissa tyttö tai poika, joka kalenterivuonna täyttää enintään 13 vuotta.
10-sarjoissa tyttö tai poika, joka kalenterivuonna täyttää enintään 11 vuotta.
8-sarjoissa tyttö tai poika, joka kalenterivuonna täyttää enintään 9 vuotta.

 

Kilpailut lapsia varten

Lasten ja nuorten kilpailutapahtumissa kiinnitetään huomiota kilpailuilmapiiriin ja tulosvertailua ei kisoissa korosteta. Hyvässä kilpailussa on myös oheisohjelmaa. Kaikille osallistujille tulisi jäädä kilpailusta hyvä mieli ja kivoja muistoja. Mukana olevien aikuisten on hyvä muistaa, että Kultahippukilpailut ovat nuoria ampujia varten, ja siellä toimitaan heidän ehdoillaan.

 

Kilpailumatkoilta elämyksiä

Kilpailumatkat ovat monille lapsille ja nuorille elämyksiä. Kilpailun ja sen tuoman jännityksen lisäksi yhdessäolo seurakavereiden ja muiden samaa lajia harrastavien lasten ja nuorten kanssa on mukavaa. Kilpailut ovat hyvä syy lähteä porukalla reissuun!

 

Tukiammunnasta aloitetaan

Kultahippukilpailuissa saa käyttää ampumakouluissa jo tutuksi tulleita ampumatukia.

Lapset ja vasta-alkajat aloittavat ampumisen ilma-aseilla istuma-asennosta kiinteää pöytätukea apunaan käyttäen. Tuki helpottaa aseen kannattelua ja näin ampuja voi keskittyä ammunnan perusasioihin eli tähtäämiseen ja liipaisuun.
Pystyasennon harjoittelu aloitetaan vasta kun perusasiat on opittu ja kun ampujan voimataso on riittävä. Apuna pystyasentoa opeteltaessa voidaan käyttää vastapainotukea, joka keventää aseen painoa ja helpottaa näin aseen kannattelua.

Ruutiaseilla aletaan ampua vasta kun perusteet ilma-aseilla on opittu. Ruutiasekausi on kesällä. Pienoiskiväärissä ammutaan makuulta kiinteää tukea apuna käyttäen. Pienoispistoolilla ammutaan istuma-asennosta tai seisten käyttäen joko 3-piste- tai vastapainotukea.

Pidempään harrastaneet saavat ampua myös ilman tukia, jos kokemus ja fyysinen kehitys sen sallivat. Turvallisuusasiat on aina pidettävä mielessä ja kilpailuissa ei saa ampua ilman tukea jollei sitä ole harjoituksissa jo harjoiteltu.