Ampumaurheilukoulun organisointi

Ampumaurheiluseuroissa on hyvinkin monenlaisia ratkaisuja ampumaurheilukoulun tehtävien organisoimiseksi. Tärkeää on saada nuorisovastaavan tueksi vastuuryhmä, joka yhdessä suunnittelee ja toteuttaa ampumaurheilukoulutoimintaa. Lisäksi ampumaurheilukoulutoiminnassa on lukuisia eri toimia, joille on hyvä saada eri vastuuhenkilöitä.

Esimerkkejä ampumaurheiluseurojen erilaisista nimikkeistä:
– ampumaurheilukoulun vastaava
– ampumaurheilukoulu, jolla on oma johtoryhmä
– ampumaurheilukoulun johtoryhmässä jokaisella on oma rooli ja tehtävä
– ampumaurheilukoulun edustus seuran johtokunnassa
– ohjaajatiimi

Seuraavassa on esimerkkejä erilaisista tehtävistä ampumaurheiluseurojen nuoriso- ja ampumaurheilukoulujen puitteissa. Usein on tilanne, että jokaiseen tehtävään ei voida nimetä eri henkilöitä. Silloin tehtäviä niputetaan pakosta samoille henkilöille. Tärkeintä on, että kaikki tehtävät eivät ”kaadu” yhden tai kahden henkilön harteille. Ampumaseuran nk. ampumaurheilukoulun jaos voisi koostua päätehtävien vastuuhenkilöistä.
Seuraavassa on esimerkkejä ampumaurheiluseurojen tehtävistä, jotka ovat myös suurimmassa osassa nuorisotoiminnan puitteissa. Ampumaurheiluseurassa yksi henkilö voi vastata yhdestä tai useammastakin tehtävästä. Tehtävän vastuuhenkilö voi myös hoitaa tehtävää jopa koko seuran osalta, eikä vain ampumaurheilukoulun osalta. Seuraavia tehtäviä ovat mm:
– ampumaurheilukoulun nuorisovastaava
– sihteeri
– rahastonhoitaja
– osallistujarekisterin ylläpitäjä
– rekrytointivastaava
– tiedottaja (seuran sisäinen, ulkoinen ja markkinointi)
– seuran nettisivuvastaava
– tapahtumavastaava (juhlat, päättäjäiset jne.)
– kilpailuvastaava (tiedottaminen, kuljetukset jne.)
– valmennusvastaava
– koulutusvastaava
– ilmoittautumisten hoitaja
– talkoovastaava
– ohjaajat (ryhmien vastuuohjaajat ja apuohjaajat)
– ampumaratavastaava
– ympäristövastaava (luvat)
– välinevastaava (aseet, patruunat, maalilaitteet, ampuma-asut)
– tuomarikoulutusvastaava
– harrastevastaava, harrastemanageri
– vammaisurheiluvastaava